POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA | 18/07/2004  Ruralcat

La CE reclama 12,3 milions d¿euros a Espanya per irregularitats en l'ús dels fons agrícoles

La Comissió Europea ha sancionat a dotze Estats membres i els ha reclamat que retornin 143,8 milions d'euros pel control i la gestió irregular del pressupost agrícola comunitari, dels quals Espanya retornarà 12,3 milions.

Euros

Els països més afectats per aquesta sanció són França, Itàlia i Grècia, tot i que també hauran de retornar diners Espanya, Finlàndia, Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Portugal i el Regne Unit, segons fonts comunitàries. Espanya reemborsarà 12,3 milions d'euros per controls deficients de les primes ramaderes (890.000 euros) i per efectuar pagaments fora dels terminis que estableixen les normes de la UE (11,49 milions). Aquesta és la tercera correcció efectuada per l'Executiu comunitari l¿any 2004, degut a la gestió irregular dels fons que reben els països comunitaris per a aplicar la Política Agrària Comuna (PAC). En les anteriors sancions Espanya va haver de retornar 10 i 11 milions d'euros, respectivament. La correcció financera a França ascendeix a 63,4 milions per irregularitats en les ajudes i no respectar els terminis de pagament. Grècia ha estat sancionada amb 41,1 milions per deficiències en els sectors de la ramaderia, fruites i hortalisses, mentre que Itàlia abonarà 21,1 milions per errors en les primes animals i en el desenvolupament rural. De la resta de països, Alemanya retornarà 2,2 milions; Holanda, 1,5; Regne Unit, 1,8; Portugal, 40.000 euros, Luxemburg, 130.000; Bèlgica, 10.000, Irlanda, 50.000 i Finlàndia 60.000. Segons ha manifestat el comissari d¿Agricultura, Franz Fischler, els procediments auditors són "necessaris per a controlar la despesa de la UE en les subvencions". Els Estats membres poden recórrer aquestes sancions aprovades per la Comissió Europea.