TRAÇABILITAT | 20/06/2004  Ruralcat

El sector boví espanyol supera la traçabilitat obligatòria que la UE exigirà a partir de 2005

Segons ha afirmat la responsable de la Subdirecció General d'Ordenació de les Explotacions del MAPA, Ana Bravo, el sector boví espanyol ja compleix les mesures de traçabilidad obligatòria dels aliments que exigirà la Unió Europea a partir de l¿1 de gener de 2005.

Vedell

Bravo va explicar durant la seva participació en la Setmana de la Traçabilitat, celebrada a Madrid, que degut a la crisi de l'Encefalopatia Espongiforme Bovina es va fer necessari adoptar mecanismes de control que permetessin identificar ràpidament les peces afectades i retornar la confiança als consumidors. A partir de gener de 2005 la resta dels productes alimentaris hauran d¿adoptar sistemes de traçabilitat, fet pel qual la resta dels sectors carnis, porcí, oví, boví i aus hauran de treballar per tal "d'abundar en la informació i confiança que demana el consumidor". En aquest sentit, l'especialista alimentari de la Llotja de Preus del Mercat Central de Carns de Mercamadrid, Daniel Valero, va destacar que, si bé en el sector boví l'aplicació de sistemes de traçabilitat s¿ha aconseguit, en altres sectors carnis presenta més dificultats per la diferència en el nombre de sacrificis. Valero va explicar que cada any se sacrifiquen a Espanya 2,5 milions de caps de boví, mentre que de porcí es maten més de 36 milions d'animals i d¿oví més de 25 milions de caps de bestiar, "per la qual cosa fins l'escorxador el seguiment és relativament senzill, però no a la sala de desmembrament". La traçabilitat és una eina fonamental per a la indústria càrnia "perquè és una obligació ineludible, però a més ajuda a millorar la qualitat i la seguretat alimentària que és el que garanteix el consum" i a més redueix riscos alimentaris, permet reaccionar a temps i limita les conseqüències econòmiques de les crisis alimentàries, segons va ressaltar Valero.