TRÀMITS | 16/07/2020  Ruralcat

El Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya ja s’ha de tramitar telemàticament

Aquest Registre té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de tota la informació per a dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries.

Tràmits online

Les indústries no cal que presentin el projecte tècnic ni el certificat final d’obra

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha implementat el tràmit telemàtic del Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC). Així, a partir d'ara les empreses ja no poden tramitar el RIAAC de manera presencial, s'haurà de fer sempre per tràmit telemàtic a través del següent enllaç: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-dIndustries-Agraries-i-Alimentaries-RIAAC?category=

Alhora, s'ha simplificat el contingut del formulari, i un dels aspectes importants a tenir en compte és el que fa referència a la documentació tècnica. Les indústries no cal que presentin el projecte tècnic ni el certificat final d’obra (en indústries tipus B), ni la memòria tècnica (en  indústries tipus A) però sí que han de tenir aquesta documentació.

Aquest Registre té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de tota la informació per a dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries. S'inscriu en el RIAAC les indústries d'activitats agràries, alimentàries, forestals, i de la pesca ubicades a Catalunya.

Podeu trobar més informació del RIAAC en el web del DARP:

http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/registres-oficials/agroalimentacio/registre-industries-agraries-alimentaries-catalunya/

Font: DARP

 

Informació relacionada