PROMOCIÓ EXPORTACIONS | 08/06/2004  Ruralcat

La Generalitat subvenciona amb 913.000 euros l¿activitat promotora de Prodeca

El govern de la Generalitat ha aprovat concedir una subvenció de 913.000 euros a la Promotora d¿Exportacions Catalanes SA (Prodeca S.A.), que li permetrà organitzar i participar aquest any en diverses jornades i fires del sector, tant nacionals com internacionals.

Fira del sector

Prodeca promou els productes agroalimentaris i forestals i ajuda a l¿exportació d¿aquests cap als mercats de demanda. També presta serveis tècnics, comptables i econòmics a les empreses agràries, tant del sector productiu com de la indústria agroalimentària i forestal. En aquest sentit, també promou i ajuda a les campanyes de normalització d'aquests productes. Principals actuacions de Prodeca
Habitualment, aquesta empresa pública adscrita al Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, participa en fires de l¿Estat espanyol com Alimentària, Gourmets i Iberflora, adreçades a la consolidació de la presència en el mercat espanyol i l¿obertura de nous canals comercials. Igualment, Prodeca té presència en fires internacionals, com London Wine, Food & Hotel i Intermeat, que permeten introduïr o consolidar la presència exterior de les empreses agroalimentàries catalanes. D¿entre les principals activitats de Prodeca, també destaca l¿organització de missions comercials a països com Txèquia-Eslovàquia, Països Escandinaus, Líban, Marroc, Polònia, Rússia, Bulgaria, Romania, i els Estats Units. També realitza campanyes de nutrició entre els escolars, campanyes de promoció a les cadenes de supermercats catalanes, etc. Finalment, també cal destacar altres actuacions com ara la creació de la Coordinadora de Promoció Agroalimentària de Catalunya, els convenis de col·laboració amb agents del sector per a l¿establiment d¿actuacions promocionals, o el desplegament del conveni amb al Consell de Cambres de Catalunya.

Informació relacionada