26-28 MAIG | 25/05/2004  Ruralcat

Curs d'especialització en producció de planta ornamental i forestal

Els propers 26, 27 i 28 de maig, la sala d¿actes de l¿Escola Politècnica Superior I al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona acollirà un curs d¿especialització en Producció de Planta Ornamental i Forestal: la sanitat vegetal del viver, organitzat per la Universitat de Girona, el Centre d'Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal (CIDSAV) i l'Associació de Viveristes de Girona.

Aquestes jornades pretenen actualitzar els coneixements relacionats amb la sanitat vegetal en els vivers de planta ornamental i forestal. Està dirigit a tècnics i professionals del sector interessats en el nou marc legal, en les principals malalties, plagues i males herbes que suposen un greu risc fitosanitari, i en les noves estratègies de maneig i control. El curs, dirigit per Emilio Montesinos i Josep Maria Pagès, s¿organitza en conferències a càrrec d¿especialistes del sector viverista, de l¿administració pública, de centres de recerca i d¿universitats espanyoles. Les dues primeres jornades consistiran en conferències i sessions de discussió, i la darrera jornada es dedicarà a les visites tècniques. Dimecres 26 de maig 8.30-Acreditació i lliurament de documentació 9.00-Inauguració del curs
Joan Batlle, Rector de la Universitat de Girona.
Jaume Pons, President de l¿Associació de Viveristes de Girona. 9.15-La sanitat vegetal a Europa
Antonio Oliva, Exadministrador principal de la CE a la Unitat de Sanitat Vegetal de l¿actual Oficina Alimentària i Veterinària (FVO) 9.45-La nova llei de sanitat vegetal
Representant de la Subdirecció General de Sanitat Vegetal. Ministeri d¿Agricultura. 10.15-La normativa de la sanitat vegetal en la pràctica viverística
Josep M. Vives, Cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). Generalitat de Catalunya 10.45-11.15 Pausa-cafè 11.15-Taula rodona 11.45-Situació actual de la producció de planta de viver ornamental i forestal
Josep M. Pagès, Tècnic de l¿Associació de Viveristes de Girona 12.15-La problemàtica sanitària en els vivers de plantes llenyoses
Josep M. Vives, Cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). Generalitat de Catalunya. 12.45-La problemàtica sanitària en els vivers de plantes herbàcies
Joan Rafecas, Tècnic de l¿Associació d¿Agricultors Viveristes de Barcelona 13.15 Taula rodona 14.00-16,00 Dinar 16.00-Malalties causades per fongs
Antonio Trapero, Escola Tècnica Superior d¿Enginyers Agrònoms. Universidad de Córdoba 16.30-Malalties causades per bacteris
María Milagros López, Institut Valencià d¿Investigacions Agràries (IVIA) 17.00-17.30 Pausa- cafè 17.30-Malalties causades per fitoplasmes
Esther Torres, Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). Generalitat de Catalunya 18.00-Malalties causades per virus
Vicente Medina, Escola Tècnica Superior d¿Enginyeria Agrària. Universitat de Lleida 18.30 Taula rodona Dijous 27 de maig 9.00-Plagues d¿artròpodes
Josep M. Riba, Biòleg. Universitat de Barcelona 9.30-Nematodes
Jorge Pinochet, Agromillora Catalana SA 10.00- Les males herbes
Andreu Taberner, Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). Generalitat de Catalunya 10.30-Foc bacterià
Emili Montesinos, Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA). Universitat de Girona 11.00- 11.30 Pausa-cafè 11.30-Phytophthora ramorum
José García Jiménez, Escola Tècnica Superior d¿Enginyers Agrònoms. Universidad Politécnica de Valencia 12.00-Paysandisia archon
Víctor Sarto, Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). Generalitat de Catalunya 12.30-Otiorrynchus sulcatus i Unaspis yanonensis
Matilde Eizaguirre, Escola Tècnica Superior d¿Enginyeria Agrària. Universitat de Lleida 13.00-Taula rodona 14.00-16.00- Dinar 16.00-Maneig i control de les males herbes en el viver
Andreu Taberner, Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). Generalitat de Catalunya 16.30-Control biològic de plagues
Ramón Albajes, Escola Tècnica Superior d¿Enginyeria Agrària. Universitat de Lleida 17.00-17.30 Pausa-cafè 17.30-Nous equips per a tractaments en vivers (AVG)
Emilio Gil, Escola Superior d¿Agricultura. Universitat Politècnica de Catalunya 18.00-Noves tendències en productes fitosanitaris
Joaquim Camps, Asociación de Empresas con Productos para el Cuidado de Parques y Jardines 18.30-Certificació mediambiental MPS
Almudena García-Atance, Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de frutas, hortalizas, flores y plantas vivas (FEPEX) 19.00-Mostreig i diagnòstic de plagues i malalties
Carmina Montón, Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP). Generalitat de Catalunya 19.30- Acte de clausura Divendres 28 de maig VISITES TÈCNIQUES. Visita tècnica a un laboratori de diagnòstic (CIDSAV) i a vivers (Vivers Casa Paraire i Agriplant, S.A.) Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb el programa de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Edifici Mercadal
Plaça Jordi de Sant Jordi, 1
17001 Girona
Tel. 972 210 299
Fax 972 223 454
info.fundacioif@udg.es
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 20 h
Associació de Viveristes de Girona
Mas Badia
17134 Canet de la Tallada (Girona)
Tel. 972 78 06 11
JosepMaria.Pages.Clavaguera@irta.es