2,4 CÈNTIMS D'EURO PER LITRE | 13/05/2004  Ruralcat

UP demana al Govern català que la pujada del preu del carburant no s¿apliqui al gas-oil agrícola

Unió de Pagesos va mostrar la seva disconformitat davant l¿anunci del Govern català d¿aprovar, a partir del pròxim 1 d¿agost, un recàrrec de 2,4 cèntims d¿euro per litre en les gasolines i gas-oil d¿automoció, i demana que es reconegui la especificitat del sector agrari.

Unió de Pagesos va reclamar que el gas-oil especial d¿ús agrícola estigui exempt del nou gravamen que proposa el Govern, que entraria en vigor a principis d¿agost, ja que els pagesos estarien doblement penalitzats, com a professionals i com a ciutadans. Creació d'un gas-oil professional Segons Unió de Pagesos, l¿actual Govern de la Generalitat i el de l¿Estat han de reconèixer el gas-oil agrícola com una eina imprescindible per al sector i han d¿evitar que esdevingui el motiu per a la inviabilitat de l¿activitat de molts productors, la pèrdua de competitivitat en els mercats i l¿augment dels costos de l¿activitat agrícola.
A més, i des de l¿any 2000, aquest sindicat agrari català proposa la creació d¿un gas-oil professional que eviti que els augments desproporcionats del preu dels carburants posin en perill el bon funcionament de les explotacions catalanes. Impost Especial d¿Hidrocarburs En aquest sentit, Unió de Pagesos insisteix també en demanar al Govern espanyol l¿exempció de l¿Impost Especial d¿Hidrocarburs i la rebaixa de l¿IVA que han de pagar els pagesos, amb l¿objectiu de garantir la viabilitat del sector agrari.
Actualment, els pagesos paguen 459 euros per 1000 litres de gas-oil B (preu de venda en una cooperativa), preu que inclou l¿Impost Especial d¿Hidrocarburs i els 63 euros corresponents a l¿impost de l¿IVA (16%). La normativa europea contempla que els Estats Membres rebaixin o anul·lin aquests impostos. De fet, a l¿Estat Espanyol, diferents sectors de producció ja han obtingut aquests beneficis.

Informació relacionada