AVISOS | 12/05/2004  Ruralcat

Decideix quins avisos fitosanitaris vols rebre al teu mòbil i correu electrònic

Fruit de la bona rebuda del servei de difusió d¿avisos fitosanitaris sobre míldiu i motejat per SMS i correu electrònic engegat des de RuralCat, en col·laboració amb les 7 Estacions d¿Avisos (EA) del Servei de Sanitat Vegetal del DARP, us oferim la possibilitat de personalitzar aquest servei i rebre avisos de més d¿un cultiu o de més d¿una EA.

Enviament de sms i correus electrònics

Per fer-ho només heu d¿accedir a la intranet amb les vostres dades i, des de l¿opció ¿Preferències¿, seleccionar ¿Subscriure's al servei d'avisos a e-mail i mòbil¿ i omplir les dades que us demanen. Així de senzill! Cal puntualitzar que aquesta personalització és necessari fer-la tant si sou ja usuaris d¿aquest servei com si no, amb la diferència dels que ja en sou usuaris trobareu alguns dels camps omplerts. D¿altra banda, també podreu personalitzar el servei d¿avís de risc de baixes temperatures que emet RuralCat en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya(METEOCAT) per tal de decidir quina de les comarques de les que s¿ofereix aquest servei us interessa. Aquesta darrera personalització respon a què fins ara el servei s¿ha ofert a aquells usuaris que viuen en alguna de les comarques de les que s¿ofereix aquest servei. Ara, RuralCat us ofereix la possibilitat d¿escollir de quina comarca voleu rebre l¿avís El procediment de personalització és idèntic que en el cas anterior: accedir a la intranet amb les vostres dades i, des de l¿opció ¿Preferències¿, seleccionar ¿Subscriure's al servei d'avisos a e-mail i mòbil¿ i omplir les dades que us demanen.