LIBERALITZACIÓ DELS MERCATS | 09/05/2004  Ruralcat

La UE està disposada a eliminar els subsidis a les exportacions

La Unió Europea està disposada a eliminar els subsidis agrícoles a l'exportació si hi ha avanços "acceptables", segons els comissaris Franz Fischler i Pascal Lamy, en els altres dos temes de negociació: l'accés a mercats i les ajudes internes.

Bandera de la UE

Bandera de la UE

Aquesta és l'oferta feta pel comissari europeu de Comerç, Pascal Lamy, i pel d'Agricultura, Franz Fischler, en el marc del Consell Informal de Ministres d'Agriculura que se celebra aquests dies a Irlanda. En una carta dirigida als ministres dels altres països membres de l'Organització Mundial del Comerç (OCM), els dos comissaris europeus reconeixen que la proposta que van fer d'una llista de productes d'especial interès per als països en desenvolupament (als quals es suprimirien els subsidis a l'exportació) no ha estat acceptada per aquests. Així, els països en desenvolupament no s¿han limitat a negociar la llista, sinó que exigeixen l'eliminació total d'aquest tipus d'ajudes que, segons ells, distorsionen el comerç. Per això, tant Lamy com Fischler afirmen que la UE està disposada ara a "moure's" en el tema general dels subsidis a condició, això sí, que hi hagi "paral·lelisme total" entre aquestes ajudes i altres formes de "competició en les exportacions". "És essencial¿, diuen els comissaris en la seva carta, ¿que s'avanci ràpidament per a especificar què significa paral·lelisme de forma que això quedi reflectit en l'acord marc" sobre agricultura que es tracta de negociar d'aquí a juliol en el marc de l'OMC. La carta assenyala també la importància de prendre mesures urgents en el tema dels subsidis al cotó, multimilionaris en el cas d'EE UU, que qualifiquen de "vital per a molts països en desenvolupament", especialment els africans. Accés als mercats
Pel que fa a l'accés a mercats, la carta reconeix que hi ha enfocaments molt divergents, la qual cosa "reflecteix moltes vegades el fet que les estructures aranzelàries són molt diferents entre els països". "L'accés als mercats segueix essent un tema central en les negociacions i s¿haurà d¿integrar curosament en el nostre enfocament general en els tres pilars" en els quals es negocia la liberalització agrícola, afirma la carta. ¿Estem disposats a comprometre'ns a importants reduccions del suport de la caixa àmbar (les ajudes més distorsionants, lligades a la producció) i a reduir i acceptar límits en les ajudes incloses en l'anomenada caixa blava (que es destinen a programes per a limitar la producció). Tots dos comissaris entenen que molts de països estarien disposats a acceptar negociacions per facilitar el comerç agilitzant els tràmits duaners.