CONSELL INFORMAL DE MINISTRES D¿AGRICULTURA | 06/05/2004  Ruralcat

La UE vol fer pedagogia de la PAC a la OMC

El proper Consell informal de Ministres d¿Agricultura de la UE que se celebrarà a Killarney, Irlanda, etre el 9 i l¿11 de maig, servirà als ara 25 ministres d¿Agricultura per estudiar com fer entendre la reforma de la Política Agrària Comunitària davant la Organització Mundial del Comerç (OMC).

La trobada es farà arran de la voluntat de mostrar que la UE ha fet molts d¿esforços amb la PAC. Per això, la presidència de torn de la UE (Irlanda) ha elaborat un document de treball, que es debatrà precisament a Killarney, on s¿explica que en les negociacions de l¿OMC per liberalitzar el comerç, en el marc de la Ronda de Doha, ¿la Unió Europea ha hagut de fer front cada vegada a més exigències i això vol dir que s¿ha errat en fer comprendre als seus socis la importància de les reformes de la PAC¿. El document, doncs, assenyala que la reforma de la PAC aprovada el juny de 2003 significa un pas important, perquè ha permès que el 75% dels ajuts de la ¿caixa blava¿ (les ajudes lligades a la producció permeses només sota certes condicions, segons com ho anomena l¿OMC) passin a la categoria de ¿caixa verda¿ (lligades a criteris ambientals i reduccions). En el document, es comenta també que ¿és difícil d¿entendre la pressió a què està sotmesa la UE a la Ronda de Doha després de les reformes radicals que ha fet¿. La conclusió a què arriba el document és que cal comunicar amb èxit els esforços, perquè si no ¿seran forces externes les que determinaran la PAC i no el Consell de Ministres¿, referint-se a la OMC i a les ONG¿s (Organitzacions No Governamentals). La presidència ha proposat també un debat sobre com difondre els avantatges comercials facilitats als països tercers, a través de mesures com el Sistema de Preferències Generalitzades (SPG) per estats en desenvolupament o els avantatges per a la zona ACP (Àfrica, Carib i Pacífic). La UE a proposat a més d¿això, altres iniciatives com la EBA (Everything but Arms, Tot menys les armes), a través de la qual es liberalitza el comerç agrícola amb els estats menys avançats o acords amb Sud Àfrica , Xile, Mèxic i els països mediterranis. El document ressalta també que entre les importacions agrícoles de la UE l¿any 2002, el bloc Mercosur (Mercat Comú del Sur) és el principal abastidor amb ventes que arriben als 29.966 milions d¿euros i amb un increment del 9% en cinc anys.