SECTOR LLETER | 05/05/2004  Ruralcat

Prolec atribueix al 40% de "llet negra" d'Espanya la crisi de preus del sector

La Federació Espanyola d'Empresaris Productors de Llet (Prolec) ha denunciat que la producció de llet fora de quota, la "llet negra", és la principal causa de l'actual crisi estructural i de preus que afecta al sector. Prolec xifra en un 40 per cent aquest excés de producció per al conjunt de l'Estat espanyol.

Recollida de llet

Segons la Federació, això ha ocasionat que actualment quedin menys de 40.000 explotacions lleteres en tota Espanya que "han de suportar preus en origen més baixos però amb uns costos d¿explotació més elevats" i que n'hagin desaparescut 210.000 des de l'any 1986. Malgrat aquesta situació, Danone i Puleva, estan imposant als productors de llet rebaixes d'entre 0,012 i 0,018 euros/litre, la qual cosa ha provocat les protestes del sector. Segons Prolec, "s'està utilitzant al ramader com a font de finançament, condemnant-lo a produir per sota dels costos d'explotació". El director general de la Federació, Carlos Gil, ha qualificat aquesta pretensió "d'abusiva, innecessària, injustificada i inacceptable". A més a més, Gil afirma que la indústria s¿està orientant a proporcionar al ramader uns preus que li permetin una economia de supervivència, pagant-los el preu mínim perquè puguin suportar deu anys més però sense cap benefici, "descapitalitzant-los i deixant tot el benefici a les indústries, abans que arribi el 2015". No obstant això, els responsables de Prolec confien en l¿aplicació del Reial decret 291/2004 que regula el règim de la quota lletera i que va entrar en vigor el passat dia 1 d'abril de 2004, "a fi de controlar els agents del sector que incompleixen la normativa en matèria de quotes i higiene sanitària".

Informació relacionada