CONFERÈNCIES SECTORIALS DE MARÇ | 03/05/2004  Ruralcat

El Govern espanyol destina 247,9 milions d'euros pel desenvolupament de programes agraris i pesquers

El Consell de Ministres va aprovar divendres la transferència de 247,9 milions d¿euros a les Comunitats Autònomes per a l'execució de plans i programes agraris, pesquers, de desenvolupament rural i alimentació, conforme a la distribució acordada el mes de març passat a les Conferències Sectorials d'Agricultura, Desenvolupament Rural i Pesca.

Pel sector ramader el pressupost establert ascendeix a 27.904.183 euros, quantitat que es destinarà a programes d'eradicació de malalties dels animals, control del rendiment lleter, foment de l'associacionisme per a la defensa sanitària ramadera, foment de l¿apicultura, millora de la qualitat de la llet, ordenació i control de les condicions productives de les explotacions, i prima nacional complementària a la vaca nodrissa. Programes agraris i desenvolupament rural
32.146.159 euros correspondran a programes agraris, que inclouran la promoció de noves tecnologies, el foment de l'associacionisme agrari, la certificació de materials de reproducció, la prevenció i lluita contra plagues, i el foment d'agrupacions fitosanitàries. Les actuacions en matèria de desenvolupament rural comptaran amb un pressupost de 125.176.151 euros, que es repartiran entre ajudes per a obres d¿infrastructura i equipament, promoció i diversificació de l'economia rural i mesures d'acompanyament de la PAC. Industrialització agroalimentària i cultius marins
Es destinaran també 36.649.000 euros per al foment de la industrialització agroalimentària i de l¿alimentació, mitjançant ajudes per a la millora de la transformació i comercialització tant dels productes agrícoles i silvícoles, com dels productes de la pesca i la aqüicultura. Per últim, i conforme al criteri de distribució acordat a la Conferència Sectorial de Pesca, es transferiran 26.043.629 euros per a plans nacionals de cultius marins, ajudes del Programa Operatiu IFOP, així com per a accions específiques de suport a la flota que pesca en aigües del Marroc.