INDICACIÓ BOVÍ | 27/04/2004  Ruralcat

La CE proposa una indicació d'origen comunitària per a la carn de boví

La Comissió Europea ha proposat crear una indicació d'origen comunitària per a identificar la carn de boví, en lloc de les diferents procedències nacionals. Brussel·les planteja, en un informe presentat al Consell de Ministres i al Parlament Europeu, que puguin aplicar aquest esment els establiments que preparen peces de carn destinades al consumidor final i que les empreses decideixin si volen indicar l'origen nacional o comunitari.

Boví al prat

Segons l'informe, el sector comercial europeu considera que les normes sobre etiquetat i control d'aquesta carn ha provocat una certa "nacionalització" de les vendes, sobretot les destinades al consumidor final o minorista, des que l¿any 2000 es van començar a aplicar aquests requisits per a aconseguir que el consumidor tornés a comprar aquest aliment després de la crisi de la de les "vaques boges". Per això, la CE veu convenient un etiqueta comunitària per a la carn, que les empreses podrien escollir o no, segons la demanda dels consumidors i de la distribució. Brussel·les indica que encara que la normativa ha funcionat bé alguns operadors del sector tenen dificultats d'aplicació. També és difícil subministrar la informació al consumidor sobre els productes que es venen sense envàs. No obstant això, la CE no dóna suport a estendre les normes sobre etiquetat als productes transformats del boví que es fabriquen barrejant aquesta carn amb altres ingredients ni a la carn cuinada pels sectors de la restauració pública o privada. Segons fonts comunitàries, aplicar una etiqueta a aquests productes seria complicat per a les empreses i, a més, suposaria costos suplementaris "sense aportar garanties addicionals per a la salut pública ni influir en el nivell de consum". Aquest informe, basat en les inspeccions realitzades per l¿Oficina Veterinària i Alimentària de la UE durant 2002 i 2003 en tots els Estats membre, serà examinat en els propers mesos pel Consell i el Parlament Europeu i, en funció de les aportacions que es realitzin en els debats, la Comissió realitzarà les propostes adequades.