CONSELL DE MINISTRES | 26/04/2004  Ruralcat

La UE endarrereix la decisió sobre noves normes per al transport de bestiar per falta d'acord

El Consell de Ministres d'Agricultura de la UE ha ajornat sense data la decisió sobre una nova normativa per a millorar el benestar del bestiar durant el seu transport ja que "ha estat impossible arribar a un acord" entre els dos grups de països que defensen "posicions extremes", segons ha informat el comissari de Sanitat, David Byrne.

Els Quinze han debatut sobre una nova proposta de compromís de Brussel·les, que estableix que en el trasllat de bestiar hagi un cicle altern de viatge i pauses que comença amb nou hores de trajecte, seguit de dues hores de descans, nou hores més de trajecte i 12 hores de descans. La presidència ha plantejat que aquest cicle pugui repetir-se de forma il·limitada mentre Brussel·les defensava, en la seva proposta inicial, que en els desplaçaments de tot tipus d'animals cada 9 hores s'estableixin descansos de 12 hores. Espanya, Itàlia, Grècia, França i Portugal consideren que la normativa sobre benestar animal que pretén Brussel·les pot tenir greus conseqüències econòmiques per al sector ramader i demanen que es puguin repetir els cicles, per a garantir la viabilitat d'aquest sector. Per contra, els països nòrdics com Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Bèlgica i Holanda han defensat limitar els trasllats i pretenen que el cicle proposat per la presidència no es repeteixi o que s'estableixin descansos de 24 hores. Per la seva banda, Alemanya i Regne Unit defensen una posició a mig camí. Byrne ha advertit al grup d'estats més proteccionista que les propostes debatudes inclouen mesures suficients, com els controls dels tacògrafs, sancions o una reducció del nombre d'animals transportats en els vehicles. Respecte als països del sud, ha assenyalat que els arguments sobre la repercussió en la viabilitat econòmica del comerç d'animals són "exagerats".

Informació relacionada