AJUTS | 26/10/2020  Ruralcat

Oberta una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos a causa de la COVID-19

Amb aquests ajuts es volen prendre mesures per poder garantir que els productors agraris de productes peribles disposin de prou liquiditat i puguin preservar la continuïtat de l'activitat econòmica arran de la crisi sanitària.

Pomes

La partida pressupostària d’aquesta nova convocatòria és de 50.000 euros

El Departament d’Agricultura ha aprovat una nova convocatòria d’ajuts per compensar als productors agraris la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquests ajuts, aprovats al mes de juliol amb un pressupost inicial de 4.000.000 euros preveien compensar els productors amb un decreixement de la facturació i una disminució en el canal de venda habitual de com a mínim el 30 % durant alguns dels mesos de març a juny d’enguany o del 50% en el cas d’entitats sense ànim de lucre, en relació amb el mateix període del 2019.

Els productors han pogut realitzar donacions des del 20 de maig als quatre Bancs dels Aliments que hi ha a Catalunya.

El passat 16 d’octubre es va ampliar el termini de lliurament dels productes a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments, pel que l'aplicació d'aquesta modificació comporta la necessitat d'obrir un nou període de presentació de sol·licituds d'ajut als productors agraris.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i finalitza el 2 de novembre de l'any 2020, inclòs, per als lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 30 d'octubre de l'any 2020.

La partida pressupostària d’aquesta nova convocatòria és de 50.000 euros.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada