18 DE MARÇ | 17/03/2004  Ruralcat

Jornada tècnica sobre la regulació de sembradores

Dins de les Jornades tècniques que es desenvolupen en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, el proper 18 de març, es celebra una jornada sobre la regulació de sembradores amb l'objectiu de donar a conèixer la tipologia i la manera d¿actuar d¿aquesta maquinària, responsable en gran mesura de l¿èxit d¿un cultiu.

Imatge Cartell Jornada

El Centre de Mecanització Agrària del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca, l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fira de Mollerussa són els organitzadors d'aquesta jornada, que es desenvoluparà a l'IES Agrària L'Urgell. Salvador Puig, director general de Producció Innovació i Indústries Agroalimentàries, obrirà la jornada a les 9.30 h, que continuarà amb una ponència d¿Emilio Gil, subdirector de Relacions Exteriors de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, que parlarà sobre les diverses tipologies i el mode d¿acció de les sembradores. Luis Márquez, de la Universidad Politécnica de Madrid, farà un repàs de l¿evolució tecnològica de les sembradores. A continuació, Felip Gràcia, cap del Centre de Mecanització Agrària del DARP, exposarà el desenvolupament de la jornada pràctica en camp. Seguidament s'iniciarà la regulació de diferents tipus de sembradores. Aquesta actuació es desenvoluparà fins a les 14:00 h. A més de predeterminar en gran mesura l¿èxit d¿un cultiu, amb una correcta regulació de les sembradores aconseguim que les llavors quedin repartides homogèniament per tot el camp, optimitzant així la despesa. Aquesta jornada està destinada especialment a empreses de serveis, tècnics assessors i professionals de la sembra de lleguminoses i cereals.