ALIMENTÀRIA 2004 | 10/03/2004  Ruralcat

Fischler diu a Barcelona que la PAC aposta per la qualitat i permet afrontar l¿Europa dels 25

¿La qualitat ha estat un dels elements de la Política Agrària Comunitària que més importància ha guanyat en els darrers anys¿. Són paraules del comissari d¿Agricultura, Desenvolupament Rural i Pesca de la Unió Europea (UE), Franz Fischler, durant la inauguració de l¿Alimentària 2004. El Comissari considera que la qualitat és un dels grans reptes dels productors europeus de cara a l¿Europa dels 25.

Per afavorir que els productors treballin en pro de la qualitat, la nova reforma de la PAC introdueix incentius a la qualitat més que no pas a la productivitat. Fischler considera que cal continuar augmentant els estàndards de qualitat per diversos motius. En primer lloc apunta la imminent ampliació de la UE, que suposa un repte per al món rural. A partir de l¿1 de maig s¿incorporen a l¿espai comú 75 milions de consumidors. Si bé és cert que els nous ciutadans de la Unió tenen un nivell adquisitiu inferior, no ho és menys que el seu nivell de vida augmentarà a un ritme molt ràpid, de manera que les seves exigències en qualitat alimentària també ho faran. Per altra banda, l¿ampliació a 25 Estats també implica 4 milions més d¿agricultors i ramaders que treballen amb uns costos de producció molt més baixos. Però si bé tenen guanyada la batalla del preu, en els nivells de qualitat i en mètodes de producció encara estan molt lluny dels països que actualment formen la UE. Un altre motiu pel qual Fischler considera que cal afavorir la qualitat és la cultura alimentària europea. ¿El record de la mala qualitat dura més que la sorpresa per un preu elevat¿, afirma el màxim responsable en polítiques agràries de la UE. ¿Qualitat és el que el consumidor vol que sigui¿, afegeix. Això fa referència tant a la seguretat alimentària i varietat dels productes com al respecte del medi ambient per part dels productors, la sostenibilitat o la relació qualitat-preu. Identificar la qualitat
La importància de l¿etiquetatge rau en dos factors. Per una banda cal que la qualitat s¿identifiqui correctament per tal de donar als productors l¿oportunitat que mereixen al mercat. Per l¿altra, l¿etiquetat ha d¿ajudar al consumidor a escollir els productes que més s¿adeqüin a les seves demandes: origen, valor nutritiu, mètode de producció, etc. Des que es van introduir les Denominacions d¿Origen i les Indicacions Geogràfiques Protegides, l¿any 1992, s¿han reconegut i es protegeixen més de 640 productes agrícoles i d¿alimentació a nivell europeu. Espanya ha estat un dels estats que més ha aprofitat els avantatges d¿aquest sistema de registre. Franz Fischler ha valorat molt positivament l¿edició d¿enguany d¿Alimentària, de la qual ha dit que, com sempre ¿és un plaer ser-hi i veure com la qualitat s¿uneix amb el dinamisme en la promoció¿.