10 DE MARÇ | 09/03/2004  Ruralcat

Idtrack presenta el seminari de traçabilitat alimentària

En el marc de l¿Alimentària d¿enguany, Idtrack, l¿Associació Europea per a la Identificació Segura, organitza dues sessions sobre traçabilitat alimentària. La primera és tècnica i es farà al matí, mentre que a la tarda es farà una sessió de màrqueting. Les sessions es faran el 10 de març i cal inscriure-s¿hi prèviament.

La sessió tècnica es titula Traçabilitat: Quant, quan i com i s¿estructura en tres nivells en funció del grau de compliment de la traçabilitat que es busqui: El mínim per al compliment legal, La millor pràctica actual i Activitats amb anticipació. Si fa uns anys la traçabilitat era una opció per a les empreses alimentàries, ara és una necessitat que cal complir obligatòriament. Per aquesta raó la sessió comença, a les 9.30, amb una presentació de l¿estat actual de la llei que regula la traçabilitat i que entrarà en vigor al gener de 2005. El principi de la llei diu que ¿totes les etapes de la producció, la transformació i la distribució han d¿assegurar la traçabilitat dels aliments¿. Així, la primera sessió vol respondre la pregunta de com cal complir a aquesta llei. El segon nivell, La millor pràctica actual, vol mostrar quina es la millor pràctica en traçabilitat de la indústria. Una companyia que vagi més enllà dels mínims de traçabilitat exigits per la llei podrà aprofitar molt més els avantatges de la d¿aquesta capacitat. El tercer nivell de la sessió matutina pretén aconseguir un ús productiu de la traçabilitat, ja que és una oportunitat per aconseguir un clar avantatge competitiu respecte altres indústries. A partir de les 13.00 hores hi ha un torn obert de paraula en què els assistents exposaran el nivell on es troba la seva empresa. La darrera mitja hora, de 13.30 fins a les 14.00, es dedicarà a debatre sobre la jornada. La sessió de la tarda, de màrqueting, es titula Traçabilitat: l¿oportunitat per a establir un avantatge competitiu. Les empreses que sàpiguen adaptar-se a les exigències en traçabilitat i treure¿n un profit, lideraran el mercat. Aquesta jornada explicarà les oportunitats per fer un bon màrqueting de traçabilitat i donarà recomanacions pràctiques als directors A les 16.00 hores tindrà lloc la ponència titulada L¿impuls cap a la traçabilitat i a continuació, al voltant de les 16.45 es tractarà La diferenciació: noves capacitats amb la traçabilitat. Rere la presentació, a les 17.30, de les conclusions del primer estudi sobre traçabilitat a Espanya i el ¿coffee break¿, es tractarà la qüestió de com el consumidor serà conscient de la traçabilitat a La transició: oportunitats de liderar o perdre. Per concloure es realitzarà la ponència Els passos pràctics: separant-se i es dedicarà un temps al debat sobre la jornada. El seminari tindrà lloc a la sala 8 del Palau de Congressos de la Fira de Barcelona. La inscripció a una sola sessió val 180 euros i a les dues 325. Per a més informació us podeu dirigir a IDtrack al telèfon 93 205 47 78 o a l¿adreça electrònica info@idtrack.org o consultar el seu web.

Informació relacionada