OGM | 01/03/2004  Ruralcat

S¿acorden les normes d¿etiquetat de productes modificats genèticament

Els 87 països signants del Protocol de Cartagena sobre Bioseguretat, que va entrar en vigor el setembre de 2003, han adoptat un sistema internacional d¿etiquetat per tal d¿identificar tots els productes genèticament modificats, segons ha informat el Programa de la les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA).

PNUMA

Segons l¿acord al qual es va arribar el passat 29 de febrer a Kuala Lumpur, Malasia, tots els carregaments massius de cultius genèticament dissenyats per alimentació, farratge, i processament (com, per exemple, el blat de moro) seran identificats com ¿poden contenir OGM¿. La documentació adjunta també haurà de reflectir detalls dels contactes de l¿importador, exportador o autoritat adequada. A més a més, es va disposar la creació d¿un organisme responsable de vigilar l¿aplicació de l¿acord pels estats signants, que estarà integrat per 15 membres independents i es va acordar la negociació de les normes de responsabilitat internacional que permetrien demandar compensacions als exportadors pels danys mediambientals o de salut dels OGM. El Protocol de Cartagena de les Nacions Unides, al qual pertanyen aquestes mesures, es proposa impedir potencials perills biotecnològics facilitant als diferents països suficient informació sobre els productes genèticament modificats amb la finalitat d'oferir la possibitat refusar les importacions. Aquestes mesures poden perjudicar els EEUU, que encara no ha signat el protocol, ja que es tracta de la primera potència exportadora d¿OGM. En aquest sentit va assegurar que els nous requisits complicaran i interrompran el comerç internacional i que es tracta d¿una barrera comercial per protegir els agricultors europeus.