POLÍTICA AGRÀRIA | 29/01/2004  Ruralcat

Brussel·les estudia reduir el pes de la despesa agrícola en el pressupost de la UE

La Comissió Europea (CE) està decidint si reduir la importància de la despesa agrícola i pesquera en el pressupost de la UE, de manera que passi del 48% en les perspectives actuals (fins el 2006), al 38% el 2013.

L¿Executiu comunitari estudia proposar, a les properes perspectives financeres (2007-2013), que als fons per agricultura, pesca, desenvolupament rural i protecció del mediambient s¿inclogui un capítol denominat ¿conservació i gestió de recursos naturals¿ . D¿acceptar-se, cobriria les despeses de la PAC, de la Política Pesquera Comunitària (PPC), mesures ambientals con la iniciativa Natura 2000 i pel desenvolupament rural. La CE aprovarà el proper 10 de febrer, a Estrasburg (França), la seva proposta pel marc pressupostari en el període 2007-2013, en el que s¿ha de contemplar les necessitats d¿una UE ampliada a 25 Estats membres el 2004, 10 d¿ells amb renda inferior al 40% de la mitjana de la Unió. Al proper marc financer, Brussel·les unifica en un ¿fons únic¿ els diners per costejar les anomenades polítiques de desenvolupament rural ¿cofinançades per la UE i els Estats membres- l¿objectiu de les quals és promoure activitats al camp diferents a l¿agricultura i accions agroambientals. Així mateix, s¿està pensant en que els diners destinats al capítol de gestió dels recursos naturals ascendeixi a 57.000 milions d¿euros el 2013, el que suposa un increment del 3%, tenint en compte la incorporació a la PAC dels 10 nous Estats membres. Tot i això, la despesa per a mesures de mercat agrícoles (com ajuts directes) descendeix un 3%, segons un esborrany al qual ha accedit Efeagro, que podria canviar fins que l'Executiu l'accepti definitivament.