SANITAT ANIMAL | 27/01/2004  Ruralcat

Es crea el Comitè Nacional del Sistema d¿Alerta Sanitària Veterinària

Segons contempla la Llei de Sanitat Animal, d'abril de 2003, s¿ha creat el Comitè Nacional del Sistema d'Alerta Sanitària Veterinària, que coordinarà les actuacions entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i les Comunitats Autònomes. En formaran part representants de les 17 Comunitats Autònomes, de Ceuta i Melilla, així com dels Laboratoris Nacionals de Referència.

Un moment de la reunió del Comitè Nacional

Un moment de la reunió del Comitè Nacional. Foto: MAPA

El Comitè Nacional del Sistema d'Alerta Sanitària Veterinària, que estarà presidit pel director general de Ramaderia del MAPA, Carlos Escribano, serà un òrgan de coordinació entre el MAPA i les CCAA per a les seves actuacions en matèria de control sanitari i orientades a planificar, coordinar i erradicar qualsevol brot infecciós que pogués detectar-se, tant en animals de producció, com entre els de companyia o la fauna salvatge. A més a més, el Comitè realitzarà el seguiment de la situació epidemiològica, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu i l'internacional, proposant les mesures de prevenció i control necessàries. Escribano ha argumentat que la importància del Comitè radica en què ¿és imprescindible l¿existència d¿un òrgan de coordinació que asseguri un funcionament equilibrat en la lluita contra les malalties animals¿. També ha afegit que s¿ha proposat la creació d¿un comitè consultiu que serveixi com a òrgan assessor del Comitè Nacional. Aquesta coordinació permetrà oferir una resposta ràpida i coordinada entre totes les Administracions davant una crisi sanitària greu, per a combatre les epizoòties i zoonosis en el moment de la seva aparició en el territori nacional, utilitzant tots els instruments integrats en aquest Sistema d'Alerta Sanitària com la xarxa integrada d'informació sanitària, els laboratoris de referència o els oficials de les Comunitats Autònomes, o el servei d'intervenció ràpida. També formaran part d'aquest Comitè un representant de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, del Ministeri de Sanitat i Consum, i els directors dels Laboratoris Nacionals de Referència d¿Algete a Madrid i de Santa Fe a Granada, ambdós especialitzats en malalties infeccioses.