FERTILITZACIÓ | 16/12/2020  Ruralcat

El Departament d’Agricultura publica una Guia de les tecnologies de tractament de les dejeccions ramaderes a Catalunya

El document forma part d’una campanya informativa que té com objectiu donar un nou impuls a l’estratègia integral de gestió de les dejeccions ramaderes.

Guia de les tecnologies de tractament de les dejeccions ramaderes a Catalunya

La guia serà una bona eina a l’hora de decidir i gestionar el sistema de tractament a instal·lar

Una nova guia adreçada a ramaders i tècnics amb diferents opcions de tractament de les dejeccions, vol ajudar al sector en l’aplicació d’aquest model de gestió integral fonamental per garantir la sostenibilitat del sector ramader.

El Departament d’Agricultura ha presentat una nova Guia de les tecnologies de tractament de les dejeccions ramaderes a Catalunya, una publicació que s’emmarca en una campanya informativa que té com objectiu donar un nou impuls a l’estratègia integral de gestió de les dejeccions ramaderes.

Aquesta nova Guia, dirigida prioritàriament al ramader i al tècnic que treballa pel sector ramader, vol oferir informació clara i entenedora sobre els sistemes de tractament en les explotacions que es consideren com a consolidats, per què la puguin utilitzar com una eina a l’hora de decidir i gestionar el sistema de tractament a instal·lar a la seva explotació ramadera.

La Generalitat de Catalunya va publicar la primera Guia de tractaments de les dejeccions ramaderes fa més de 15 anys, l’any 2004. Aquella primera Guia va ser pionera a l’hora d’oferir una visió àmplia i concisa del ventall de tecnologies de tractament disponibles, però l’evolució dels darrers anys ha fet aconsellable l’actualització i adaptació d’aquesta publicació a les circumstàncies específiques de Catalunya. Per aquest motiu, el Departament va crear l’any 2017 el Grup d’Experts de Tractament de Dejeccions Ramaderes, format per professionals reconeguts procedents de diferents institucions, amb l’objectiu d’analitzar les diverses opcions tecnològiques seguint criteris independents basats en el mètode científic, i donar suport tant a l’Administració com al sector pel que fa a les actuacions en sistemes de tractament.

El resultat ha estat aquesta Guia, que constitueix una peça bàsica i sòlida en el canvi per a que els ramaders puguin adoptar, sobre una base tècnica adequada, els sistemes de tractament necessaris a les explotacions ramaderes per tal que aquestes puguin ser sostenibles. La publicació ofereix informació tècnica i econòmica actualitzada dels sistemes de tractament que funcionen en els diferents indrets.

La Guia ha estat redactada per l’equip del Departament d’Agricultura i del Programa de Gestió Integral de Residus Orgànics de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, i revisada pel Grup d’Experts de Tractament de Dejeccions Ramaderes. A més, pretén ser un document obert, que es pugui anar actualitzant a mesura que s’obtingui més informació i experiència en la gestió i tractament de les dejeccions ramaderes.

Posar a disposició del sector aquesta informació ajudarà al desplegament del Decret 153/2019 que planteja la necessitat de tractar i exportar nutrients.

Es pot consultar la Guia en el següent enllaç: https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/7816840/Guia_tractament_dejeccions.pdf/7d6498f7-4f8f-4152-aa35-f89fa236fd8d .

Font: DARP