Producció Integrada | 19/01/2004  Ruralcat

Es presenta el logotip d¿Identificació de Garantia Nacional de Producció Integrada del MAPA

Miguel Arias Cañete, Ministre d¿Agricultura, Pesca i Alimentació va presentar el logotip d¿identificació de garantia nacional de producció integrada a la seu del ministeri. També va informar de la política del MAPA pel que respecta a la producció integrada a nivell d¿Espanya i va avançar que els primers productes amb aquesta garantia es podrien començar a vendre aquest mateix any.

logo de producció integrada (MAPA)

El logotip es regula per l¿ordre Apa/1/2004 publicada al BOE de 10/01/04, que serà complementada properament per la publicació al BOE del Programa Nacional de Control que preveu el Real Decreto 1201/2002. Aquest programa és la continuació de la tasca legislativa que va iniciar el govern del Partit Popular amb el Real Decreto 1201/2002 de 20 de novembre que es va publicar al BOE el 30 de novembre. Segons fonts properes al Departament, aquesta ordre va una mica més enllà del que preveia el Real Decreto en el sentit que és més restrictiva: només permet l¿ús del logotip Estatal si es compleixen també els requisits fixats a les normes que estableixi reglamentàriament el MAPA. Per tant no el podran emprar ni les Comunitats Autònomes ni les empreses privades. Aquests són els tres nivells de producció integrada que contempla el RD 1201/2002, que obliga a complir uns requisits mínims a totes les CCAA i empreses privades que vulguin acollir-se a la denominació de Producció Integrada: 1.- Sistema espanyol: ha de complir els mínims que regula l¿ordre i a més les normes específiques de cada cultiu que es publiquin 2.- Sistema de les Comunitats Autònomes: ha de complir els mínims de l¿ordre de l¿estat espanyol i a més les normes que cada comunitat publiqui per a cada conreu. 3.- Sistema privat: les empreses privades podran tenir el seu propi segell de producció integrada si compleixen els mínims marcats a l¿ordre estatal i les seves normes internes de producció són aprovades per l¿autoritat competent. Perquè això sigui possible les Comunitats Autònomes que tinguin legislació que afecti a la producció integrada hauran ara d¿adaptar-la al nou marc normatiu. Amb tot plegat alguns agents implicats tenen la sensació que enlloc de clarificar el panorama a productors i consumidors, aquesta nova normativa genera més confusió. A tall d¿exemple, els aliments que es produeixin sota la marca catalana de producció integrada no poden fer servir els logos del sistema espanyol de producció integrada. Aquest només podran fer-lo servir aquells productes obtinguts sota les normes específiques publicades pel Sistema Nacional de Producción Integrada, de les que s¿han anunciat properament cinc conreus hortícoles (tomàquet, pebrot, cogombre, enciam i meló) i la de cítrics (que inclourà totes les espècies). La pregunta que es fan alguns afectats en aquests moments és: de què serveixen aquests requisits mínims si no permeten el seu reconeixement amb el logotip estatal? Les fonts consultades consideren que amb tot plegat les comunitats que van assumir el risc d¿impulsar la producció integrada entre els seus productors, entre les quals Catalunya va ser la primera, veuen com ara el seu esforç és erosionat amb una nova normativa que no reforça ni consolida la feina feta fins ara sinó que intenta substituir-la amb un sistema paral·lel de major abast geogràfic.