PESCA | 04/01/2021  Ruralcat

El Llibre Blanc del sector del peix fa una radiografia de l’estat actual del món pesquer català

Les conclusions obtingudes serviran per dissenyar un Pla estratègic, amb cinc àmbits d’actuació i un total de 28 accions, que ha de garantir la continuïtat i viabilitat d’aquest sector.

Pescadors

El document consisteix en un estudi a fons de tots els implicats en la cadena de valor del peix

El Gremi de Peixaters de Catalunya ha publicat el primer Llibre Blanc del sector del peix a Catalunya, que ha comptat amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i el cofinançament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca i del Departament d’Agricultura.

El Llibre és el resultat d’un treball on es fa una radiografia de la situació actual i els reptes de futur a què han de fer front tots els actors que conformen aquest món complex al voltant del peix. El document consisteix en un estudi a fons de tots els implicats en la cadena de valor del peix, des del sector pesquer i les llotges, la distribució del producte inclòs, fins al sector minorista, i també fa una anàlisi dels hàbits de consum i perfil dels consumidors.

La publicació també presenta les tendències tant del sector pesquer com de la distribució, les conclusions de l’estudi i una anàlisi DAFO.

Finalment, el treball planteja un Pla estratègic d’actuació amb cinc grans objectius: enfortir la posició competitiva dels diferents actors; actualitzar els rols dels diferents agents a la realitat de l’entorn; garantir la continuïtat i viabilitat del sector pesquer i aqüícola; incrementar la quota de mercat i rendibilitat del sector detallista; i promoure, valoritzar i impulsar el consum del producte pesquer.

Aquest és un estudi llargament esperat pel sector, que vol ajudar que els professionals  prenguin consciència del moment històric en què ens trobem i ha de servir de guia en la política de concertació entre l’Administració i els actors del món del peix per entomar el gran repte que té el sector i marcar el camí cap a un futur immediat.

Font: DARP