PROJECTES DEMOSTRATIUS | 22/12/2020  Ruralcat

El projecte ‘Divulgació de l’ús del biochar en agricultura’ pretén demostrar els beneficis del biochar per la regeneració dels sòls

En el marc del projecte, liderat per la Universitat de Barcelona, s’ha publicat material divulgatiu divers, entre els quals hi ha quatre pòsters, un tríptic i un vídeo explicatiu.

Carbonera per a la producció de biochar

Carbonera per a la producció de biochar

El projecte demostratiuDivulgació de l’ús del biochar en agricultura: una metodologia versàtil i sostenible per a la regeneració i bioremediació de sòls i el filtratge d’aigua de regpretén difondre els múltiples usos i beneficis del biochar entre el sector agrícola, per tal de popularitzar l’ús d’aquest producte a Catalunya. Es tracta d’un material molt versàtil i sostenible produït a partir de la piròlisi de restes vegetals de proximitat, fet que promou l’economia circular i social.

Les activitats s’han centrat en demostrar la capacitat del biochar per regenerar sòls, filtrar l’aigua de reg i bioremediar sòls agrícoles contaminats, a partir de la visualització en l’espai demostratiu, així com la divulgació dels resultats obtinguts del seguiment científic de les activitats. Aquest propòsit s’ha assolit mitjançant un recorregut demostratiu que ha inclòs una carbonera, dues parcel·les agrícoles demostratives i un extens programa de divulgació amb tot tipus de material de difusió i transferència tecnològica.

El projecte està liderat pels grups de recerca QUESTRAM i FORESTREAM de la Universitat de Barcelona, amb experiència en l’ús d’esmenes orgàniques i biochar per a la restauració de sòls, i també hi ha participat una entitat experta en la producció de biochar (Idària, Empresa d’inserció, SCCL) i la Fundació Emys, una entitat especialista en la gestió agrícola sostenible i la transferència de tecnologia.

Les activitats previstes en el pla de transferència permeten demostrar que l’ús de biochar condueix a la recuperació i millora de la qualitat de sòls agrícoles en un context en que molts d’aquests tenen elevats nivells de sals, metalls pesants, fertilitzants sintètics i herbicides, entre d’altres. Es demostra també la reducció en el consum d’aigua de reg, així com les propietats de filtratge del biochar en l’aigua.

Aquesta és una activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat