AJUTS | 23/12/2020  Ruralcat

Abonat l'ajut agroambiental de Gestió Sostenible de Zones Humides de l'any 2020

El DARP ha fet efectiu el pagament de 5,5 milions d’euros d'aquest ajut, amb què, juntament amb els abonats les dues setmanes anteriors, s’ha avançat el pagament de més de 17 milions d’euros d’ajuts de sostenibilitat agrària respecte a altres campanyes.

zones humides

L'ajut té un impacte sobre 21.527 hectàrees de conreu

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha abonatels imports corresponents a la campanya 2020 de l’ajut a la Gestió Sostenible de Zones Humides, per un import total de 5.565.737,64  euros a 1.448 beneficiaris de vuit comarques, i que té un impacte sobre 21.527 hectàrees de conreu.

L'objectiu de l’ajut és establir un sistema de gestió de les zones humides amb un elevat grau de sostenibilitat preservant les mesures de protecció adequades dels hàbitats considerats d'interès comunitari, i tot donant resposta a la demanda creixent de la població, de la millora ambiental en ecosistemes de closes i arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones.

Aquest ajut, amb compromisos quinquennals que en aquesta campanya s’han prorrogat, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació, i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201216_pagament_zones_humides_2020

Font: DARP

Informació relacionada