Aqüicultura | 18/01/2004  Ruralcat

L¿IRTA participa en dos nous projectes centrats en matèria d¿aqüicultura

L¿Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaria participa actualment, i entre d¿altres, en dos importants projectes aqüícoles: el projecte ¿pleurogene¿ sobre genòmica i proteòmica de peixos plans i el projecte PANDA, una iniciativa europea per a establir una xarxa sobre malalties infeccioses en espècies aquàtiques.

Imatge IRTA

¿Pleurogene¿ sobre genòmica i proteòmica de peixos plans La Fundació GENOMA ESPAÑA ha classificat com a millor projecte en la darrera convocatòria el projecte coordinat per l¿IRTA anomenat PLEUROGENE, per tal de potenciar el cultiu comercial dels peixos plans. Espècies marines com el llenguado, el halibut i el turbot, tenen un gran valor de mercat i un enorme potencial per a la seva producció en aqüicultura. En aquestes espècies, però, hi ha problemes relacionats amb la producció que es resoldrien més fàcilment mitjançant un millor coneixement dels gens relacionats amb varis processos fisiològics, com la reproducció, el desenvolupament larvari, la nutrició, i la immunitat innata. L¿enfocament de la genòmica i de la proteòmica a gran escala seran aplicats en aquest projecte per tal de caracteritzar en profunditat la regulació gènica d¿aquests processos biològics, lo que es traduirà, alhora, en coneixements per a ser emprats per superar obstacles en la producció, potenciant l¿expansió de les indústries d¿aqüicultura en aquest sector. Aquest esforç internacional, impulsat per GENOMA Espanya i GENOMA Canadà, promourà la cooperació entre els dos països i establirà importants enllaços científics en les àrees de la genòmica i proteòmica en aqüicultura. La inversió en recursos, tant humans com materials, millorarà la infrastructura científica i tecnològica de les institucions investigadores i de la indústria. El projecte inclou una pàgina web específica oberta al públic. Possibles resultats de valor comercial directe d¿aquesta recerca inclouen biomarcadors per la qualitat dels ous i larves i una plataforma bio-informàtica integradora de la informació genòmica, proteòmica i morfològica. El cost global del projecte és d¿aproximadament 4 milions d¿Euros durant tres anys. L¿IRTA coordina el projecte des del seu Centre d¿Aqüicultura al Delta de l¿Ebre (Dr. Joan Cerdà) i hi participen diferents centres de recerca. L¿IRTA fa d¿amfitrió en la primera reunió dels participants en un projecte europeu per a establir una xarxa sobre malalties infeccioses en espècies aquàtiques En el marc del programa de suport científic a les polítiques de la UE, la Unió europea ha aprovat el PROJECTE PANDA, en el qual participa el Centre d¿Aqüicultura de l¿IRTA al Delta de l¿Ebre. Aquest projecte te com a finalitat la de consolidar les competències de les xarxes existents dedicades a la recerca de les malalties dels animals aquàtics, així com fomentar la seva expansió vers a altres instituts de recerca mundials, establint una xarxa ampliada i permanent d¿experts. En aquest projecte participen, a més de l¿IRTA, set institucions del màxim nivell científic en el camp de les malalties d¿espècies aquàtiques, pertanyents al Regne Unit (on es troba el coordinador), Dinamarca, França, Holanda, Noruega, Irlanda i Bèlgica. A més de potenciar l¿intercanvi de coneixements, de tècniques i d¿opinions científiques en l¿àrea de la salut d¿espècies animals aquàtiques, aquesta xarxa d¿experts facilitarà a les institucions públiques de la UE una font de informació científica i assessorament sobre matèries relatives a la normativa i legislació sobre aquesta àrea del coneixement dins de la UE. L¿intercanvi de contactes entre les diferents institucions que treballen al projecte i els seus científics es farà a través d¿un portal web on es centralitzarà la informació i es crearà una base de dades amb informació tècnica, que d¿aquesta manera quedarà a disposició de tots els interessats. Les activitats de la Xarxa es centraran en l¿anàlisi dels riscos d¿amenaces de malalties exòtiques emergents, en la base de dades d¿epidemiologia i mètodes per el seguiment i contenció de malalties, en l¿avaluació de mètodes de diagnòstic i recomanacions per a la seva estandardització i validació, en estratègies mediambientals segures per el control de malalties i en les necessitats i oportunitats de formació en recerca i diagnòstic. El cost total de projecte serà de 572.139 ¿ i tindrà una durada de 38 mesos. La primera reunió per a inaugurar el projecte PANDA tindrà lloc a Barcelona el dia 18 de gener 2004 a la sala de reunions del Hotel Taber.