AJUTS | 28/12/2020  Ruralcat

Es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2021

Els ajuts volen fomentar una pesca i una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l’ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement, així com la seva comercialització i transformació, i incentivar l’aplicació de la Política Pesquera Comuna (PCP).

vaixell de pesca

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el proper 15 de febrer de 2021

Aquests ajuts es convoquen anticipats per a l’any 2021 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020 i estan destinats al sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 3.000.000 euros, estan cofinançats en un 75% a càrrec del FEMP i un 25% a càrrec del DARP, exceptuant la mesura 1.5.4 Substitució de motors, que serà del 50% a càrrec del FEMP i el 50% a càrrec del DARP.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de selecció i de valoració de les candidatures.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el proper 15 de febrer de 2021.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. 

Font: DOGC

Informació relacionada