20 DE GENER | 22/12/2003  Ruralcat

Curs de prevenció en la indústria alimentària

Del 20 de gener al 17 de febrer la Universitat Politècnica de Catalunta oferirà el curs d¿especialització en prevenció en la indústria alimentària a l¿Escola Universitària d¿Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT).

Aquest curs pretén formar i donar les eines necessàries perquè els assistents, un cop finalitzat, coneguin els conceptes bàsics pel que fa a la gestió de la prevenció de riscos laborals i sàpiguen quines eines han d¿utilitzar per fer front als diferents riscos que es desenvolupen durant la jornada laboral. Dirigit pel Dr. Josep García Raurich, director del CRESCA, i impartir per Lluís Farrús Cassany, Cap de Formació de CEFO LAS DEVAS 2001, S.L.; Jordi Capilla i Tomas, gerent de CEFO, i Arnau Vegué Collado, diplomat en fisioterapia, el Curs de prevenció en la indústria alimentària s¿estructurarà en 45 hores totals: 39 hores lectives i 6 hores de projecte. Es titularà als al·lumnes amb un Certificat de curs d¿especialització. També es donarà un certificat d¿iniciació dels primers auxilis i el reconeixement de 2¿5 crèdits de lliure elecció a càrrec de l¿EUEITT.