NOVES TECNOLOGIES | 21/12/2003  Ruralcat

L¿impacte d¿Internet a Catalunya, segons Manuel Castells

El sociòleg i professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Manuel Castells, analitza al llibre col·lectiu ¿La societat xarxa a Catalunya¿, basat en una investigació de la UOC, l¿impacte del fenòmen d¿Internet a Catalunya i com la tecnologia és una referent del canvi social i cultural. Segons una entrevista publicada a La Vanguardia, Castells creu que els causants d¿aquesta gran bretxa digital que hi ha a la societat catalana són ¿l¿edat i l¿educació¿.

Avi i néta amb un ordinador

Foto: DARP

Castells, professor també a Berkeley i autor també de la trilogia La era de la información, destaca que encara hi ha ¿un 39 per cent de la població catalana que no té Internet i, a més, no li interessa. Aquesta xifra és superior al tant per cent de gent que sí està connectada, un 34 per cent¿. Davant aquest panorama, Castells advoca per no deixar al marge la població que desconeix les noves tecnologies i oferir-los coses útils amb continguts atractius. Així doncs, a banda de dur a terme campanyes d¿alfabetització digital i cursos, l¿autor aposta perquè ¿es facin coses tant senzilles i efectives com ara que els nens ensenyin als seus avis a utilitzar Internet¿. Però no tant sols són les generacions més velles les que tenen menys coneixements de les noves tecnologies, sinó que ¿la cultura dirigent a Catalunya és molt jeràrquica i està lligada a la tradició i l¿edat, i bastants alts càrrecs no estan massa predisposats al canvi tecnològic, cultural i organitzatiu que significa Internet. La jove classe professional que ha entrat de ple a la societat de la informació encara no ha arribat al poder¿, destaca l¿autor en l'entrevista a càrrec d'Àlex Barnet, publicada a La Vanguardia el passat 21/12/2003. És per això que Castells assenyala l¿important paper de les administracions a l¿hora de difondre les avantatges i utilitats de les noves tecnologies i totes les seves possibilitats comunicatives i informatives. ¿Pensa localment i actua globalment. Pensa en funció de qui ets tu, de la teva identitat, la teva cultura,... i a partir d¿això actua en els circuits on realment es decideixen les grans coses, ja sigui la Unió Europea o els centres de decisió de la geopolítica internacional. I això és possible gràcies a Internet¿. Tanmateix, l¿autor també tracta en el llibre l'"escasa oferta interessant de continguts en català. I aquí les institucions tenen un paper rellevant en col·locar serveis d¿Internet que no siguin anuncis burocràtics i insuportables com són actualment bastants dels seus portals". Per aquest motiu, Castells recalca que cal combatre la bretxa digital i "abordar temes d¿educació, canvi organitzatiu, introducció tecnològica en tots els àmbits". L¿estudi que ha realitzat Castells per comprendre l¿impacte d¿Internet a Catalunya, no tan sols s¿ha centrat en l¿àmbit català, sinó que les conclusions que es desprenen de les dades de la societat catalana s¿han comparat amb les d¿altres països com ara França, Itàlia o Anglaterra. D¿aquest anàlisi comparatiu, Castells reflexiona que, a Catalunya, les dues terceres parts de les persones entre 15 i 30 anys són usuàries habituals d¿Internet, i això representa una xifra alta i europea. En canvi, entre els majors de 50 anys, tant sols el 8,4 per cent són usuàries de la xarxa. "Aquest contrast és brutal", conclou Castells.

Informació relacionada