AJUTS A LA FRUITA SECA | 15/12/2003  Ruralcat

Grau i Cañete acorden un ajut complementari de 2 milions d¿euros per als productors d¿avellana

El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca en funcions, Josep Grau, i el ministre espanyol, Miguel Arias Cañete, han acordat l¿assignació de dos milions d¿euros anuals com ajut complementari per als productors d¿avellana de Catalunya. Aquest ajut, suposarà 105euros/ha addicionals als 241,5 euros/ha que estableix la reforma de la PAC.

Grau i Cañete a la reunió del Consell Consultiu

Foto: MAPA

El ministre i el conseller han arribat a aquest acord fruit de la trobada bilateral entre els dos, en el marc de la reunió del Consell Consultiu d¿Afers Comunitaris celebrada ahir, i on Grau va reclamar a Cañete un ajut complementari per tal d¿equilibrar els costos de producció tant per les zones de regadiu com per les de secà a fi de mantenir la renda agrària d¿aquests productors. Aquest ajut, que provindrà de la reassignació dels fons destinats a les hectàrees de fruita seca corresponents a tot l¿Estat espanyol, beneficiarà a més de 8.000 productors amb un total aproximat de 19.000 ha. Tanmateix, en la línia d¿assegurar la viabilitat d¿aquest conreu, el responsable del DARP en funcions ha acordat amb el ministre traslladar a Brussel·les la proposta de modificació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) en el sentit de modificar les línies agroambientals establertes, i instaurar una nova mesura de protecció i manteniment del paisatge i lluita contra l¿erosió. Sistema d¿identificació electrònica del bestiar
Durant la reunió, on també van participar els consellers de les altres Comunitats Autònomes, Grau es va posicionar de manera contrària a la proposta de reglament pel qual s¿estableixi un sistema d¿identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina, i va reclamar que s¿estableixi un sistema d¿identificació electrònica per a tots els animals amb destinació a consum de la Unió Europea. Tanmateix, Grau va lamentar que Barcelona hagi perdut la seu de l¿Agència de Seguretat Alimentària Europea i va transmetre al titular del MAPA que l¿Estat espanyol ha perdut una gran oportunitat en aquest aspecte. OCM de l¿oli
D¿altra banda, el responsable de l¿Administració agrària catalana va defensar el posicionament de Catalunya davant la recent reforma de l¿Organització Comuna del Mercat (OCM) de l¿Oli, que estableix que un 60% dels ajuts es destinin en funció de la producció i el 40% restant sigui distribuït pels Estats membres en funció d¿unes categories establertes per la mateixa UE. En aquest sentit, Grau va defensar que en els ajuts inclosos en el 60%, i que es destinen en funció de la producció, es tingui en compte el període 1999/2001 i no el 2001/2003 que perjudicaria els productors catalans que van patir les gelades del passat desembre de 2001. Grau també va reclamar que el MAPA tingui en compte que el 40% restant dels ajuts es distribueixin de manera favorable als productors d¿oli de Catalunya, ja que la nova OCM permet diverses categories de distribució, i no acabin afavorint tant sols els productors d¿Andalusia.

Informació relacionada