DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE FONS DEL MAPA | 14/12/2003  Ruralcat

Catalunya rebrà prop de 600.000 ¿ del MAPA per completar el programa agrícola i ramader

Dels 4.227.740 ¿ milions que repartirà el Ministeri d¿Agricultura espanyol, 597.967 ¿ seran pel Principat. Concretament, 523.585 ¿ seran per cofinançar les ajudes per pal·liar els danys produïts en oliveres durant les gelades de fa dos anys; 51.132 ¿ per lluitar contra plagues; 6.750 pels programes d¿eradicació de malalties animals i 16.500 ¿ per a ramaderia extensiva.

Foto:Darp

Foto:Darp

Catalunya rebrà finalment els diners per cofinançar les ajudes a les explotacions amb oliveres afectades per les gelades d¿ara fa dos anys (el desembre de 2001), com ja s¿havia acordat durant la passada Conferència Sectorial d¿Agricultura, celebrada el passat dia 1 a Saragossa. Aquests 523.585 ¿ són una partida diferenciada dels 4.227.740 ¿ de la distribució territorial de fons del MAPA, que rebrà només Catalunya. A part del Principat, destaquen també les Illes, que rebran gairebé la meitat d¿aquesta distribució territorial de fons del Ministeri, aprovada divendres en el Consell de Ministres. Degut a l¿epidèmia de llengua blava declarada a Menorca, les Illes disposaran de 2.092.367 milions d¿euros destinats exclusivament al programa d¿eradicació d¿aquesta malaltia. El País Valencià, per la seva part, rebrà 62.342 ¿ per a programes contra malalties i 1.683 ¿ per a ramaderia extensiva. Els més de quatre milions d¿euros que repartirà el MAPA es distribuiran per conceptes de la següent manera: 528.373 ¿ per a plans de lluita contra plaques, 2.876.789 milions d¿¿ per a aplicar programes d¿eradicació de malalties animals i 298.993 ¿ destinats a concedir ajudes per a adquirir animals de reposició de determinades races de boví, oví i caprí. En el següent gràfic, podeu observar la distribució territorial de fons aprovada pel Ministeri d¿Agricultura espanyol
Taula de la distribució territorial de fons del MAPA, classificades segons comunitat autònoma i concepte