TRANSGÈNICS | 02/12/2003  Ruralcat

El Parlament Europeu proposa una norma comunitària sobre la barreja d'OGM i altres conreus

La comissió d'Agricultura del Parlament Europeu ha demanat l¿aprovació d¿una normativa comunitària per regular la compatibilitat entre els conreus amb Organismes Genèticament Modificats (OGM) i altres tipus d'agricultura, després d¿admetre un informe redactat pel partit d¿Els Verds sobre la coexistència entre transgènics i agricultura convencional o producció ecològica.

La proposta de la comissió es basa en la ¿subsidiarietat¿ en aquesta matèria i en que siguin els Estats membres el qui ho regulin, mentre que els diputats s¿han decantant per una regulació comuna per garantir aquesta convivència entre conreus. D¿altra banda, la comissió ha rebutjat diverses esmenes presentades pel Partit Popular Europeu, algunes d¿elles espanyoles, per flexibilitzar l¿informe sobre la normativa de l¿etiquetat dels OGM, aprovada recentment per la UE. Aquesta norma estableix que els productes amb més de 0,9 per cent d¿OGM portin etiquetes obligatòries i específiques. La comissió també ha sol·licitat que els agricultors que utilitzen OGM "tinguin certa responsabilitat civil" en el cas que les seves produccions contaminin accidentalment amb transgènics finques dedicades a l¿agricultura ecològica, per estar a prop o per factors com el vent. En aquest sentit, ha reclamat una proposta comunitària per incrementar la responsabilitat i les assegurances en cas de possibles danys financers relacionats amb la coexistència. Brussel·les proposa que la tolerància de restes accidentals d¿OGM en les llavors oscil·li entre el 0,3 i el 0,7 per cent. Per la seva banda, l¿autor de l¿informe que haurà de ser aprovat pel ple de l¿Eurocambra, l¿alemany Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Els Verds), ha proposat que aquest índex es limiti al 0,1 per cent, però no ha obtingut el consens dels eurodiputats.