PESCA | 19/01/2021  Ruralcat

El DARP publica una guia d’espècies de pesca recreativa a la costa catalana per fomentar una pràctica responsable

Aquesta guia de butxaca pretén ser una eina útil per facilitar la identificació i la comparació d’algunes espècies i conèixer més sobre el seu estat actual. S'estima que a Catalunya hi ha prop de 54.000 pescadors recreatius marins.

Pescador de surfcàsting des de peu de platja/roca

Pescador de surfcàsting des de peu de platja/roca (Font: DARP)

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat la guia La pesca recreativa  la costa catalana. Guia d’espècies que aporta informació sobre seves les principals característiques biològiques, ecològiques i legals. La guia també vol promoure uns hàbits de pesca responsables i sostenibles en benefici de tothom.

D’acord amb l’estudi de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) publicat l’any 2020, s’estima que hi ha a Catalunya prop de 54.000 pescadors recreatius marins que practiquen com a mínim una de les tres modalitats, sigui la pesca des de costa, embarcació o la submarina.

La publicació inclou un llistat d’algunes de les 65 espècies, tenint en compte les tres modalitats de pesca i el seu estat de vulnerabilitat, obtingudes gràcies als resultats de les enquestes realitzades als practicants de l’activitat a Catalunya, recollits a l’estudi d’ICATMAR, juntament amb l’assessorament de practicants experts en la matèria.

La guia presenta els noms comuns en català, castellà, anglès i francès; la modalitat amb què se solen pescar, la talla mínima legal  i la de primera maduresa, els períodes i pics de reproducció, el rang de profunditats on viu l’espècie, l’hàbitat on se sol trobar l’espècie, períodes de veda de les garotes i la sèpia, i una escala aproximada per tenir una estimació de la mida estàndard de cada espècie. A més, per millorar el coneixement que es té sobre l’estat de les espècies, s’incorpora el concepte de vulnerabilitat, que inclou les espècies amb un creixement lent i una longevitat elevada, o bé amb un potencial reproductor baix, o bé per estar incloses en els convenis internacionals de protecció de la biodiversitat, i sobre les quals cal tenir una conscienciació especial. És essencial respectar les talles mínimes i no capturar juvenils i espècies vulnerables i protegides.

En l’elaboració d’aquesta guia s’ha comptat amb la col·laboració i l’assessorament científic d’ICATMAR, practicants i investigadors experts.

La pesca marítima recreativa és una activitat que es duu a terme per afició, plaer o esport i té una llarga tradició a les zones litorals del Mediterrani, amb un important impacte socioeconòmic. Aquesta activitat és la que agrupa actualment un major nombre de practicants entre totes les activitats marítimes recreatives.

Font: DARP

Informació relacionada