SECTOR OLI | 23/11/2003  Ruralcat

Catalunya demana la vinculació dels ajuts a l'explotació

En el cas de Catalunya, la reforma de l¿oli que proposa la Unió Europea no divergeix amb els interessos dels productors catalans sinó que, en gran mesura, respon a les necessitats de la majoria d¿olivarers.

Els punts que Catalunya reclama es basen en una ampliació del període de referència per tenir en compte circumstàncies especials com ara les gelades d¿Aragó i Catalunya, així com els oliverars plantats després de 1998 i que encara no han entrat en producció. El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Josep Grau, va destacar el passat 21 de novembre, que ¿si no hi ha una desvinculació dels ajuts de la producció, no serà una bona OCM¿. Així Grau va insistir en què ¿l¿aplicació de l¿actual OCM només beneficia Andalusia, en concret a Córdoba i Jaén, i a cap altre productor de la resta de comunitats autònomes¿. Grau va lamentar que no s¿havia aconseguit crear un front comú amb les autonomies productores com Aragó, Castella la Manxa i Extremadura ¿per motius purament polítics perquè el PSOE no vol una guerra contra Andalusia¿. Així el conseller va remarcar la necessitat que Andalusia percebi menys i que ho reparteixi amb la resta de comunitats autònomes perquè ¿la producció mitja de Catalunya està per sota dels 300 quilos d¿oli per hectàrea i desconnectar el 60 per cent de l¿ajut i vincular-lo a la renda, vol dir que Córdoba i Jaén seran les úniques províncies de l¿Estat que continuaran rebent tot el flux de diners de la UE¿. Grau ja va comunicar al ministre espanyol el passat 10 de novembre, que els ajuts als productors es donin tenint en compte la superfície de cultiu i no el volum de producció perquè, segons va explicar el conseller, només beneficien els grans terratinents del sud d¿Espanya i perjudiquen als productors catalans de València i el Principat. Així doncs, des de Catalunya es percep que una de les principals diferències amb la resta de l¿Estat espanyol rau en el fet que des de la Generalitat es veia en la reforma la possibilitat d¿una regionalització en l¿aplicació de la PAC. Grau va remarcar però, que Catalunya i el País Basc van perdre la votació en la Conferència Sectorial d¿Agricultura celebrada a Madrid el passat 6 d¿octubre ¿davant la resta de comunitats autònomes que apostaven per l¿actual sistema de la PAC¿. No obstant, Catalunya considera que la reforma de l¿OCM de l¿oli que es planteja actualment a Brussel·les és més beneficiosa pels productors catalans que la de les primeres negociacions.