19 DE NOVEMBRE | 18/11/2003  Ruralcat

Jornada sobre equipaments per a la distribució sostenible de residus ramaders

El dimecres 19 de novembre tindrà lloc a l¿estació experimental agrícola Mas Badia (a la Tallada de l¿Empordà) una jornada de demostració sobre equipaments per a la distribució sostenible de residus ramaders, en especial, sobre maquinària de distribució de fems i purins.
El principal objectiu de la jornada es centra en assegurar la transferència de tecnologia al sector.

El Delegat territorial del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca a Girona, Pere Bordàs, serà l¿encarregat d¿inaugurar la jornada a les 9.45 h. La primera ponència, a càrrec de François Thirion (investigador del CEMAGREF) i amb el títol Qualitat de la distribució de fems i purins, començarà a les 10.00 h, tres quarts abans que la que presentaran, a continuació, Emilio Gil, subdirector de l¿Escola Superior d¿Agricultura de Barcelona, i Felip Gràcia, cap del Centre de Mecanització Agrària de Lleida, titulada Regulació de màquines de fems i purins. A les 11.45 hores, es realitzaran tres demostracions a les diferents estacions. En aquest sentit, a l¿estació 1 i a càrrec de Francesc Domingo tindrà lloc la titulada Mesura ràpida del contingut de nutrients en fems i purins; a la número 2, Emilio Gil i Felip Gràcia s¿encarregaran de la demostració de maquinària de distribució de purins i posteriorment a la 3, també s¿encarregaran de la demostració de remolcs de distribució de fems. La cloenda, a càrrec del Sr. Xavier Coll (director general de Producció Agrària i Innovació Rural del DARP), tindrà lloc a les 13.30 hores.