18 DE NOVEMBRE | 17/11/2003  Ruralcat

VII Jornada de l¿Horta a Santa Susanna

El dimarts 18 de novembre tindrà lloc a Santa Susanna (Maresme) la VII Jornada de l¿Horta. Organitzada conjuntament per les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) d¿horta i el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), el seu objectiu és constituir-se en el punt de trobada i referència del sector hortícola.

Portada del díptic de la jornada

Aquesta jornada tècnica s¿obrirà a les 16.00 h amb la inauguració a càrrec de l¿alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier. La primera ponència començarà a les 16.15 h, amb Judit Amó, del Departament de Sanitat Vegetal del centre de Cabrils de l¿IRTA, que analitzarà el tema ¿Seguiment de la presència de Bemisia tabaci i del virus de la cullera (TLCV) a la comarca dins del programa comunitari INTERREG III¿. A les 17.00 h, el subdirector de l¿Escola Superior d¿Agricultura de Barcelona, Emilio Gil, parlarà sobre ¿Ús correcte dels equips de tractaments fitosanitaris en cultius hortícoles¿. La VII Jornada tècnica de l¿Horta tindrà per escenari el Pavelló Municipal de Santa Susanna, i està organitzada per la Federació d¿Agrupacions de Defensa Vegetal Selmar, l¿ADV Progrés Garbí, l¿ADV Baix i Delta del Llobregat i l¿ADV Baix Maresme.