SECTOR OLI | 17/11/2003  Ruralcat

Les discrepàncies de diverses autonomies marquen les negociacions de la reforma de l¿OCM de l¿oli

La reforma de l¿Organització Comuna del Mercat de l¿oli, a debat aquests dies al consell de ministres d¿agricultura de la Unió Europea, ha motivat que diverses comunitats autònomes discrepin entre elles i amb la UE, pel tipus de repartiment dels ajuts que es destinen al mercat de l¿oli d¿oliva. Per la seva banda, Catalunya reclama l¿ampliació dels períodes de referència per tenir en compte circumstàncies especials, com ara les gelades.

El consell de ministres del ram de la UE es va reunir ahir a Brussel·les per discutir la reforma de l¿OCM de l¿oli i posar sobre la taula les condicions del ajuts que dóna la UE. El ministre d¿agricultura espanyol, Miguel Arias Cañete, va demanar que les comunitats autònomes puguin augmentar més el percentatge d¿ajuts a l¿oli d¿oliva, que més endavant es substituirà per un ajut independent de la producció, és a dir, per superfície, i que no és fixi l¿índex de 60 i 40 per cent que planteja la reforma. La Comissió Europea proposa que de la quantitat total de recursos que es destinen al sector de l¿oli d¿oliva, un 60 per cent sigui en funció de les hectàrees. L¿altra 40 per cent, seria en funció de criteris ambientals, amb l¿objectiu de donar estabilitat al pressupost de 2.350 milions d¿euros. La demanda de certes comunitats, com ara Andalusia, una de les regions espanyoles més productives, és la contrària. Denuncien que, a la pràctica, el plantejament de la UE, implicaria una reducció dels ajuts que cobren aquestes regions. Així, Cañete també va sol·licitar que algunes autonomies tinguin l¿opció d¿aplicar el pagament desvinculat ¿a més del 60 per cent dels ajuts perquè d¿aquesta manera s¿evitarien fluxes entre comunitats autònomes que donarien lloc a conflictes polítics de magnitud¿. Per la seva banda Catalunya està d¿acord amb que s¿incrementin els ajuts en funció de la superfície, tal i com va comunicar el conseller d¿agricultura, Josep Grau, al ministre espanyol el passat 10 de novembre. Grau va reclamar que els ajuts als productors es donin tenint en compte la superfície de cultiu i no el volum de producció, perquè segons el conseller, només beneficien els grans terratinents del sud d¿Espanya i perjudiquen als productors catalans de València i el Principat. En aquesta ocasió, Grau també es va referir a la necessitat d¿una ampliació del període de referència per tenir en compte circumstancies com ara les gelades d¿Aragó i Catalunya, així com els oliverars plantats després de 1998, que no han entrat encara en producció. Davant les opinions discrepants de diverses autonomies, Cañete va lamentar divendres passat la falta d¿unió entre les organitzacions agràries i va remarcar que ¿el govern hauria preferit la unió dels sectors per tal de poder defensar una postura davant la comissió europea, tal i com es va fer durant la reforma de 1998¿. A banda de debatre sobre la qüestió del sector de l¿oli, els Quinze també van tractar els projectes de reforma del cotó i del tabac, que l¿executiu comunitari farà públics avui, juntament amb els textos legals de la reforma de l¿OCM de l¿oli. En matèria de cotó, Arias va explicar que la situació ¿és diferent perquè Espanya demana que hi hagi més ajuts lligats a la collita i que es desvinculi com a màxim el 40 per cent¿. Brussel·les però, projecta la introducció d¿un pagament desvinculat per a un 60 per cent dels ajuts, i que el 40 per cent restant es destini a una nova prima, per superfície limitada.