POLÍTICA AGRíCOLA | 16/11/2003  Ruralcat

La CE proposarà la creació d¿un fons únic per finançar el desenvolupament rural

La Comissió Europea proposarà la creació d¿un fons únic comunitari per tal de finançar el desenvolupament rural i "simplificar les seves polítiques" a partir de l¿any 2007, segons ha afirmat el comissari europeu d¿agricultura, Franz Fischler.

La UE ha d¿establir un sol programa, un sol finançament i un únic control adaptat a les necessitats de l¿entorn rural. Aquesta ha estat una de les principals conclusions a les quals més de mil participants dels països de la UE, candidats i regions agràries i del sector han arribat al llarg de la II conferència sobre Desenvolupament Rural. Actualment, la UE i els Estats membres financen les mesures de desenvolupament rural: un total de 17.000 milions d¿euros anuals per promoure alternatives econòmiques a l¿agricultura i a la protecció del mediambient, amb mesures com el turisme rural, la creació de serveis en el camp o la reforestació. Fischler va explicar que la idea és reagrupar en un mateix fons els diners que es concedeixen al desenvolupament rural per diferents vies: d¿una banda la secció Garantia del FEOGA (fons agrícola comunitari) i de l¿altra la secció FEOGA-Orientació que costeja les mesures en zones d¿Objectiu I (renda inferior a la mesura de la UE) i les iniciatives Leader Plus, on participa el sector privat. D¿altra banda, també entraran al nou fons els diners obtinguts per la retallada de les subvencions directes previstes a la reforma de la PAC, també anomenada ¿modulació¿ i que te la finalitat de reforçar el desenvolupament rural. El comissari va afegir que les conclusions de la Conferència es debatran amb més detall durant els propers mesos i que ell i els comissaris de Política Regional, Michel Barnier i la comissària d¿Afers Socials Anna Diamantopoulu, estan d¿acord en proposar aquesta línia específica, que haurà de ser aprovada pels Quinze i el PE.