AJUTS | 28/01/2021  Ruralcat

Abonats 914.539 euros de l'ajut de plans de reestructuració de la vinya

El DARP ha efectuat el segon pagament a beneficiaris de la sol·licitud 2020 que havien sol·licitat bestreta.

Vinya

Els ajuts corresponen a 248,90 hectàrees de 14 comarques

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) abona l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya a 201 viticultors per un total de 914.539 euros corresponents a les campanyes 2020 (bestreta), 2019 i 2018, que corresponen a 248,90 hectàrees de 14 comarques. Així, i juntament amb el pagament efectuat el mes de desembre, ja s’haurà abonat un total d’1.728.601 euros d’aquesta anualitat, dels quals 1.367.313 corresponen a bestretes de la campanya 2020.

El DARP ha coordinat la campanya de controls, aportant recursos humans i materials extraordinaris, utilitzant per primer cop l’app FotoDUN, amb l’objectiu de verificar amb més diligència i eficiència els estrictes controls que la reglamentació comunitària requereix. L’objectiu principal ha estat realitzar la gestió de manera reglamentària, per tal d’avançar al màxim l’ingrés dels ajuts.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.

Per a més informació i mapes de distribució del pagament: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210128_not_pagament_ajuts_reconversio_vinya_2020.

Font: DARP