ESCOLES AGRÀRIES | 03/02/2021  Ruralcat

El proper 19 de febrer arrenca el primer CFGM de Producció Agropecuària a distància amb èxit de matriculacions

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció Agropecuària a distància s’iniciarà el pròxim 19 de febrer a l’Escola Agrària de Tàrrega amb un total de 33 alumnes matriculats. El nou cicle formatiu permet millorar l’accessibilitat a la formació agrària, arribant a persones que viuen a altres zones del país i atraient talent cap al sector agrícola i ramader.

Formació a distància

El nou cicle de formació professional a distància permet millorar l’accessibilitat a la formació agrària

L’Escola Agrària de Tàrrega, en col·laboració amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC), posarà en marxa el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Producció Agropecuària a distància el pròxim 19 de febrer, amb un total de 33 alumnes matriculats.

Aquesta primera convocatòria ha rebut una gran demanda, ja que 76 persones van realitzar la preinscripció als estudis entre el novembre de 2020 i el gener de 2021. Tots aquells que no hagin pogut accedir al cicle formatiu per no complir algun requisit d’accés indispensable podran sol·licitar de nou la preinscripció a principis de maig, moment en el qual s’obrirà el període de preinscripcions al segon semestre.

“Es tracta d’un gran èxit; estem en un sector dinàmic i amb una oferta laboral constant. Aquest cicle formatiu ha de permetre formar persones que puguin treballar en l’agricultura i la ramaderia del nostre país”, explica Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega.

El cicle formatiu, pioner a Catalunya, està promogut pel DARP i el Departament d’Educació. La creació d’aquests nous estudis sorgeix de la Comissió de seguiment de col·laboració i coordinació entre la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP i la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació. La seva principal finalitat és potenciar iniciatives pel desenvolupament de la formació professional inicial de la família agrària.  

El nou cicle de formació professional a distància permet millorar l’accessibilitat a la formació agrària, arribant a persones que viuen a altres zones del país i atraient talent cap al sector agrícola i ramader.

Un gran nombre dels alumnes provenen de zones urbanes, ja que el 64% dels matriculats són de la província de Barcelona. El 18% de les matriculacions han estat formalitzades per alumnes procedents de Lleida; el 9%, de Tarragona; i, el 6%, de Girona. El cicle formatiu també ha aconseguit travessar fronteres, ja que el 3% dels estudiants viuen a Andorra. El 79% dels estudiants matriculats són homes i el 21% de les matriculacions han estat realitzades per dones.

L’escola impulsa la formació personalitzada i posa a disposició dels estudiants la possibilitat de realitzar una matrícula flexible. Per això els alumnes poden cursar tot el cicle formatiu sencer (2.000 hores) o bé, assistir només a les unitats formatives que prefereixin. Si decideixen realitzar el cicle formatiu complet, des de l’Escola Agrària de Tàrrega consideren que l’itinerari formatiu recomanat és fer-lo en sis semestres (tres anys). Els continguts es cursaran des de la plataforma didàctica de l’IOC i es seguirà el seu funcionament acadèmic.

En aquest primer semestre, que s’iniciarà el mes de febrer, s’oferirà el Mòdul Professional 1, ‘Fonaments agronòmics’,  que està format per quatre Unitats Formatives (UF): Clima i microclima (UF1), Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes (UF2), Topografia (UF3) i Botànica (UF4).

Amb aquest cicle formatiu els alumnes obtenen la titulació de tècnics en producció agropecuària i poden treballar o iniciar-se en sectors d’activitat relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, atenent a criteris de qualitat, rendibilitat, traçabilitat, benestar animal i seguretat alimentària. A més, amb la realització d’aquests estudis queden acreditats els cursos tècnics i de gestió empresarial necessaris que han de cursar els joves que vulguin sol·licitar en un futur la incorporació a l’empresa agrària i l’ajut de primera instal·lació del DARP.

Font: DARP