PROJECTES DEMOSTRATIUS | 11/02/2021  Ruralcat

El projecte demostratiu VELUTINA avalua la utilitat de les arpes elèctriques per reduir la pressió de la vespa asiàtica en explotacions apícoles

El projecte, liderat per la Universitat de Girona, pretén determinar la utilitat de les arpes elèctriques i sistemes de control alternatius a aquestes, com els morrions, per reduir la pressió de la vespa asiàtica en abellars d’abella de la mel.

Avaluació del vigor de les colònies d’abella de la mel a l’abellar experimental

Avaluació del vigor de les colònies d’abella de la mel a l’abellar experimental.

La vespa asiàtica (Vespa velutina ssp. nigrithorax) és una espècie exòtica invasora originària de la Xina que es va detectar l’any 2012 per primer cop a Catalunya. Des d’aleshores s’ha anat estenent progressivament sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Aquesta espècies és responsable de pèrdues econòmiques importants al sector apícola, ja que períodes continuats de presència de vespes asiàtiques en els ruscs poden afeblir seriosament les arnes i, conseqüentment, la producció de productes apícoles, limitant la capacitat recol·lectora de les obreres i fent els ruscs més sensibles a d’altres impactes i/o malalties.

El projecte demostratiu “Avaluació de la utilitat de les arpes elèctriques per reduir la pressió de la vespa asiàtica en explotacions apícoles”, encapçalat pel Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, vol determinar la utilitat de les arpes elèctriques per reduir la presència de la vespa asiàtica en abellars d’abella de la mel, i elaborar un manual informatiu sobre el seu ús, mostrant els pros i els contres en relació a altres sistemes de control.

L’activitat pretén demostrar, mitjançant el seguiment d’un abellar experimental, que l’efecte combinat de la captura de vespes i l’efecte dissuasiu que provoquen les arpes elèctriques redueix l’estrès de les obreres i afavoreix el restabliment d’activitats bàsiques de la colònia, com ara la recol·lecció de recursos florals i transport al rusc. L’aplicació de mesures adaptatives és clau ja que actualment no hi ha mecanismes eficaços de control que permetin eradicar o reduir les poblacions de vespa asiàtica.

Es calcula que la proposta tindrà un impacte positiu en el sector apícola ja que l’ús de les arpes elèctriques a Catalunya és relativament nou i cal introduir criteris i millores en el seu ús. El treball de camp permetrà entendre les conseqüències del seu ús en abellars reals, mentre que les sessions formatives permetran compartir experiències amb apicultors i generar un punt de trobada per posar en comú diferents pràctiques.

Es tracta d’un projecte finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat