ESTADÍSTIQUES | 12/02/2021  Ruralcat

Publicada la fitxa estadística del sector de l’horta a Catalunya

El DARP ha publicat la fitxa estadística del sector de les hortalisses, amb informació completa per anys, des del 1999 fins al 2019, de superfícies, produccions, preus, consum, comerç exterior i altra informació complementària.

Hort

L’any 2019 Catalunya tenia una superfície de 9.005 hectàrees d’hortalisses

El Gabinet Tècnic del DARP ha actualitzat la fitxa estadística del sector de les hortalisses, amb dades de 2019 desglossades per conreus, anys i territori. La informació continguda es presenta separada temàticament i inclou totes les dades específiques, com la informació física (superfícies, rendiments i produccions anuals), distribuïda territorialment en quadres i mapes.

També hi ha informació del calendari de floració, recol·lecció i comercialització, preus i dades de consum, dades econòmiques i de volum del comerç exterior. Gran part d’aquesta informació conté les dades consolidades més actualitzades amb informació històrica des de 1996 fins el 2019.

Segons la fitxa, l’any 2019 Catalunya tenia una superfície de 9.005 hectàrees d’hortalisses, situades principalment a la demarcació de Tarragona (3.727 ha),  seguit de Barcelona (2.828 ha), Lleida (1.287 ha) i Girona (1.163 ha). Per tipus d’hortalissa, la ceba, amb 1.246 hectàrees, és la més conreada, seguida del tomàquet, amb 1.081 hectàrees, i la carxofa, amb 902 hectàrees.

Pel que fa a la producció total, al 2019 Catalunya va assolir 225.451 tones, mentre que el consum va ser de 527.861 milers de kg i un valor de 887.601 milers d’euros. El consum per càpita es va situar en els 73,74 kg. Quant al comerç exterior, Catalunya va exportar 136.377 tones per un valor de 112,37 milions d’euros.

Per últim, la fitxa inclou informació sobre la DOP Mongeta del Ganxet i de la IGP Calçot de Valls.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP