PREUS MERCAT | 19/10/2003  Ruralcat

L¿IPC de setembre trasbalsa els mercats ramaders

La carn d¿oví, que va registrar una augment de preu del 6,5 per cent, va ser el producte més inflacionista al llarg del mes de setembre, segons l¿últim avenç de l¿Índex de Preus al Consum (IPC) publicat per l¿Institut Espanyol d¿Estadística (INE).

Les xifres que mostra l¿IPC de setembre apunten pujades de preus en totes les carns (de un 1 per cent en vacú i del 0,6 en la resta, si bé aquesta alça no es correspon amb la situació real de les cotitzacions en origen. En el cas de la carn d¿oví el sector apunta que en aquestes dates el preu acostuma a ser elevat, ja que coincideix amb la temporada de gestació del ramat oví, d¿aquí que les cotitzacions es inestables i en quotes elevades. Si es compara el preu de la setmana número 39 de 2003, en la qual es va pagar pel xai de vida 5,44 euros el quilo, amb el preu de la mateixa setmana de 2002, 5,40 euros, s¿aprecia una diferència només del 0,7 per cent, cosa que mostra que l¿increment no ha estat tan elevat com sembla indicar l¿IPC. Pel que fa al vacú, els mercats centrals apunten una estabilitat generalitzada de les cotitzacions, si prenem com a referència les vedelles de 200-240 quilos, el productor cobrava l¿any passat 2,64 euros el quilo, i al 2003 ha cobrat 10 cèntims d¿euro menys que en el mateix període. Els productors catalans de porcí van percebre 0,9 euros de mitjana per quilo de porc engreixat, xifra que gairebé no cobreix costos i arriba al benefici zero. Segons el Ministeri d¿Economia el consumidor va pagar 7,39 euros pel quilo de llom, 5,30 pel de llonzes i 4,01 euros pel quilo de costelles l¿última setmana de setembre. El sector porcí preveu que les tendències d¿enguany ¿no seran optimistes¿, ja que els preus de referència de la llotja de Mercolleida per a porc viu mostren una seqüència a la baixa en els tres darrers anys, passant de 1,297 euros per quilo percebuts al 2001 als 0,9 euros que reben avui els productor.

Informació relacionada