AJUTS | 19/10/2003  Ruralcat

El DARP ha pagat més de 5¿5 M¿ de mesures finançades a través del Pla de Desenvolupament Rural

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), va finalitzar el passat 15 d¿octubre, coincidint amb la finalització de l¿any FEOGA, el pagament de més de 5¿5 M¿ de mesures finançades a través del Pla de Desenvolupament Rural (PDR).

D¿una banda, el DARP ha pagat més de 4¿5 M¿ en concepte d¿ajuts a entitats locals d¿arreu de Catalunya per a dotar als municipis dels serveis bàsics per a la població i dels equipaments i les infrastructures necessàries (com poden ser enllumenat, abastament d¿aigües, etc), i contribuir així a la millora de les condicions de vida dels habitants de les zones rurals. A aquest ajut s¿hi han acollit un total de 155 petits municipis d¿arreu de Catalunya i ha suposat una inversió pel territori de més de 13 M¿. D¿altra banda, el DARP també ha pagat prop d¿1M¿ a agricultors que han dut a terme actuacions de millora del seu habitatge habitual, contribuint així a la millora de les condicions de vida dels agricultors. D¿aquest ajut s¿hi han beneficiat un total de 182 pagesos i ha suposat una inversió pel territori de més de 4 M¿.