CONEIXEMENT | 19/10/2003  Ruralcat

Nous tallers del Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya pel 2004

El Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya fa les inspeccions per tal de comprovar el compliment dels requisits que exigeix la normativa vigent i a més organitza i coordina assaigs interlaboratoris, organitza jornades tècniques, tallers pràctics agroalimentaris i sobre sistemes de qualitat. En aquest sentit, presenta pel proper 2004 quatre tallers específics que detallem a continuació.

Taller sobre la Legionel·la: Bellaterra, 30 de gener La legionel·losi és una malaltia bacteriana d¿origen ambiental, que pot ser adquirida en l¿àmbit comunitari i en l¿hospitalari. Es presenta en forma de brots i de casos aïllats o esporàdics. El taller ajudarà a conèixer els característiques de Legionel·la, ensenyarà a aplicar les mesures de prevenció en el s diferents equips segons el RD 909/2001 i a conèixer la presa de mostres ambientals i les tècniques d¿aïllament i identificació de Legionel·la. Descarrega¿t la butlleta d¿inscripció al taller

Taller Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 (Gestió de la qualitat), Cabrils 10 i 11 de febrer La norma UNE-EN ISO/IEC 17025 defineix els requisits que han de complir els laboratoris d¿anàlisi si desitgen demostrar que són tècnicament competents i capaços de produir resultats tècnicament vàlids. L¿objectiu d¿aquest Taller és presentar d¿una manera pràctica els principals requisits de gestió i tècnics de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per als laboratoris que realitzen anàlisis microbiològiques. Descarrega¿t la butlleta d¿inscripció al taller

Taller de validació de mètodes d¿anàlisi química, Cabrils 17 i 18 de març L¿objectiu d¿aquest Taller és treballar d¿una manera pràctica els principals procediments de validació de mètodes i d¿avaluació de la qualitat dels resultats. El sistema didàctic està basat en exemples pràctics. Descarrega¿t la butlleta d¿inscripció al taller

Taller d¿implementació de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 als laboratoris de microbiologia, Cabrils 1 i 2 d¿abril Sistema didàctic basat en exemples pràctics. L¿objectiu d¿aquest Taller és treballar d¿una manera pràctica els principals procediments de validació de mètodes i d¿avaluació de la qualitat dels resultats. Descarrega¿t la butlleta d¿inscripció al taller

En aquest sentit, recordem que el Laboratori Agroalimentari de Cabrils, un Servei Oficial d'Anàlisi de la Generalitat que ofereix els serveis d'anàlisi en matèria agroalimentària i altres serveis d'assessorament i de suport al sector, publica una sèrie d¿articles tècnics que considera d¿interès. Accedeix-hi!