CEP | 14/10/2003  Ruralcat

El Centre d¿Estudis Porcins de Catalunya

El Centre d¿Estudis Porcins de Catalunya és un consorci que neix amb el desig de col·laborar amb el sistema productor de carn porcina, contribuint al diàleg i aproximació entre els diferents components del sector.

El CEP s¿ubica a Torrelameu (Ctra.Vella d'Albesa,s/n, 25138-Torrelameu) per dos motius: sanitaris, ja que la càrrega ramadera porcina en aquest terme municipal es pràcticament nul·la, i per motius estratègics, donada la seva ubicació geogràfica, propera a grans vies de comunicació. L'existència d'aquest centre ve justificada per les pròpies necessitats del sector porcí català. Com assegura el Conseller d¿Agricultura, Ramaderia, i Pesca, Josep Grau, ¿el CEP ha de ser un referent dels estudis estratègics per tal de que el sector porcí català mantingui la seva competitivitat i afronti amb èxit els reptes de futur¿. I és que, el CEP no està concebut com un centre d'investigació pròpiament, sinó com un observatori del sector porcí català que permeti aportar dades objectives que ajudin a la presa de decisions. Pretén estar a la vora del ramader i de tot el sistema productiu, i per tant necessita la participació de tot el conjunt. Els seus principals objectius, per tant, es basen en l¿observació i anàlisi de la realitat tècnica, econòmica i social del sector i aglutinar i dinamitzar els element que el componen. El consorci, sota la direcció tècnica de Luís Gosalvez, està integrat pel DARP de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera, l¿Ajuntament de Torrelameu i la Universitat de Lleida.