GESTIÓ DEJECCIONS | 14/10/2003  Ruralcat

Presentat un projecte de cinc noves plantes de tractament de purins a la comarca de la Noguera

Un grup de 500 ramaders del sector porcí de la comarca de la Noguera, integrants en tres associacions de productors, ha presentat un Pla de gestió de dejeccions ramaderes que preveu la construcció de cinc noves plantes de tractament de purins en aquesta comarca, amb l¿objectiu d¿eliminar les dejeccions i a l¿hora produir energia.

Porcs en nau de mares

Amb la voluntat d¿apostar per la convivència entre l¿activitat ramadera del sector porcí, la sostenibilitat de territori i el desenvolupament industrial, el projecte de construcció i instal·lació de les cinc plantes de tractament de purins compta amb la col·laboració de les empreses OTSI i ROS ROCA, així com amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través dels departaments d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Medi Ambient i Indústria, i del Consell Comarcal de la Noguera. Amb aquesta actuació, la comarca de la Noguera pretén aconseguir desenvolupar un nou concepte de producció amb una integració al territori i la seva gent, que permeti la convivència de totes les iniciatives, especialment aquelles que fan referència amb el turisme, millorant la qualitat de vida de tots els habitants de la comarca i generant riquesa complementària com la producció d¿energia. En aquest sentit, cal recordar que el sector porcí de Catalunya, que representa més del 30% de la producció final agrària, és molt important per a l¿economia general del país i que gràcies a aquest sector s¿han assentat moltes famílies al territori, tot evitant la desertització d¿algunes zones de Catalunya. Així mateix el sector porcí garanteix la continuïtat de la indústria agroalimentària, primer sector industrial de Catalunya en aquests moment. D¿altra banda, la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat mes de gener un Pla de suport a la gestió de les dejeccions ramaderes porcines amb l¿objectiu principal de reduir els excedents de dejeccions porcines no aplicables a sòl agrícola local i disposar d¿ infrastructures necessàries per al tractament dels excedents, per tal d¿aconseguir l¿equilibri entre el desenvolupament del sector porcí i el respecte amb el medi ambient. El Pla compta amb un suport econòmic de 122 milions d¿euros.