NOVES TECNOLOGIES | 14/10/2003  Ruralcat

Congrés internacional a Lleida per presentar el projecte de traçabilitat de la fruita E-fruitrace

L¿Escola Tècnica Superior d¿Enginyeria Agrària de Lleida acull el divendres 17 d¿octubre el Congrés internacional de Traçabilitat per a presentar la plataforma informàtica E-fuitrace. El projecte permet el seguiment de la traçabilitat integral de la fruita a Europa, operativa i accessible a Internet, des de la producció agrícola fins a la distribució al consumidor final.

Cartell del Congrés de Traçabilitat.

Cartell del Congrés de Traçabilitat.

E-Fruitrace és una plataforma informàtica elaborada per algunes de les principals associacions de productors de fruita d¿Europa com són Catalonia Qualitat (Catalunya), BRM (França), CSO (Itàlia) i Aslan Import (Alemanya), juntament amb l¿empresa Agromare, dedicada a les noves tecnologies de la informació per al sector agroalimentari, i l¿Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) com a col·laboradors tecnològics. La jornada de presentació d¿E-fruitrace comptarà amb la presència dels responsables europeus del projecte, així com amb la de tots els participants, i esdevindrà el tret de sortida per a l'inici de funcionament de la plataforma. Al llarg de la jornada, es tractaran temes com la postura de la Comissió Europea davant el projecte, els aspectes tècnics i de funcionament, la identificació del producte per assegurar la seva traçabilitat, i la distribució i la traçabilitat. Basada en tecnologia Internet, la plataforma E-fruitrace s¿ha desenvolupat partint d'un previ anàlisi i complert disseny de funcionalitat i mòduls estructurals específics per al sector de la fruita i les hortalisses. El principal objectiu és recopilar la màxima informació de tots i cadascun dels esglaons de la cadena de manipulació i comercialització de la fruita per així aconseguir la seva traçabilitat integral. D¿aquesta manera, serà possible el control de totes les varietats de fruites i hortalisses, produïdes i/o comercialitzades a Europa, des de l'origen fins a la distribució al consumidor. Aquest projecte aportarà, sens dubte, grans avantatges a l'hora de garantir la seguretat alimentària de les fruites i hortalisses, així com l'anàlisi de les problemàtiques del sector, els paràmetres de qualitat i seguretat a controlar, higiene de la manipulació i envasat de la fruita, transport, conservació, etc. A més, aquest projecte té com a objectiu definir estàndards de qualitat i seguretat per al sector de la fruita i les hortalisses a tot Europa, que defineixen la seva traçabilitat integrada i que poden servir de base per l'adequació de la futura normativa Europea de traçabilitat i etiquetatge de la fruita. El projecte suposarà també un impuls a la introducció de les noves tecnologies de la informació den el sector de fruita i les hortalisses, objectiu prioritari de les diferents Administracions Europees.