MODERNITZACIÓ | 08/10/2003  Ruralcat

S¿amplia amb 3 milions d¿euros el Pla de Modernització de Cooperatives Agràries

El Govern de la Generalitat ha acordat ampliar en 3 milions d¿¿ la partida corresponent a l¿any 2003 del Pla de Modernització i Concentració de Cooperatives Agràries. Amb aquesta iniciativa s¿amplia el Pla aprovat l¿any 2001, que preveia destinar fins a 37 milions d¿¿ a la modernització de les cooperatives fins l¿any 2006.

El Pla de Modernització i Concentració de Cooperatives Agràries, aprovat pel Govern de la Generalitat l¿any 2001, té per objectiu fomentar la concentració de l¿oferta i de les empreses cooperatives que actuen en el món agroalimentari, i canalitzar les polítiques d¿ajuts cap a projectes viables de modernització per tal de reforçar la consolidació empresarial d¿aquestes. Aquesta dotació aprovada pel Govern complementa els recursos establerts en el Pla xifrats en més de 37 M¿ durant el període comprès entre els anys 2001 i 2006. L¿ampliació de la partida permetrà acceptar més sol·licituds de modernització de cooperatives i entitats associatives agràries i donar la màxima resposta a les necessitats del sector cooperatiu català. En referència a aquesta ampliació, el conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, ha explicat que ¿es tracta d¿unes plurianualitats que fan referència a 500 milions de ptes al 2003, 500 pel 2004 i uns altres 500 milions de ptes pel 2005 que estan destinats a complementar el Pla de modernització i concentració de Cooperatives que contemplava 37 M¿ fins l¿any 2006. Aquest pla ha tingut una bona acollida a Lleida i Tarragona i ara ens hem compromès a donar més diners per poder complementar el pla, per donar impuls a projectes com el de Copirineu, Llet Nostra, etc..¿.