CÍTRICS | 05/10/2003  Ruralcat

Es redueixen en un 54 per cent els ajuts de la CE a productors espanyols de llimona per a indústria

La Comissió Europea reduirà l¿ajut que rebran els productors espanyols de llimona per a indústria a la campanya 2003-2004 en un 54,14 per cent, per superar la quantitat màxima assignada per la Unió Europea.

A causa d¿un excés en la producció de Grècia, Espanya, França i Itàlia, els països comunitaris han sobrepassat en 2.286 tones el total de llimona per a transformació assignat a tota la UE. Per aquest motiu, hi haurà una disminució de l'ajuda per a Espanya; Grècia (-19,83 per cent), França (-26,74 per cent) i Itàlia (-33,29 per cent). Els ajuts per als productors espanyols de llimona i aranja ascendiran a 4,80 euros per 100 kg, pels contractes plurianuals; 4,17 euros per 100 kg pels contractes de campanya i 3,76 euros per 100 kg pels productors individuals. D'altra banda, els Estats membres han depassat 101.966 tones el llindar comunitari de taronges per a indústria, a causa del excés de quantitat lliurada a Itàlia. Brussel·les rebaixarà el 14,93 per cent les ajudes a la producció italiana de taronja per a transformació. La normativa comunitària estableix llindars de transformació comunitària pels cítrics (taronges, llimones, aranges i mandarines) destinats a indústria, que es distribueixen entre els Estats membres. Per esbrinar si es supera aquest llindar, la UE realitza un càlcul basant-se en la mitjana de les quantitats transformades en les tres campanyes anteriors i si es sobrepassa, la sanció s¿aplica a l¿Estat membre on s¿ha excedit en la producció.